Dialoggrupper

Varje termin håller ledningsgruppen ett dialogmöte med doktorandrepresentanterna i samarbetsrådet samt ett dialogmöte med kontaktpersonerna från forskarskolans samarbetsparter vid Lunds universitet samt HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd. Detta är ytterligare ett forum för kommunikation och här diskuteras verksamheten och framtidsplaner mer ingående.

Nuvarande doktorandledamöter är: Markus Hansen (LU), Tobias Birgersson (MAU), Rebecka Dahlkvist (GU), Franklin Martinez (LnU) och Ellen Henriksson (SH).

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-01-23