Dialoggrupper

Varje termin håller ledningsgruppen ett dialogmöte med doktorandrepresentanterna i samarbetsrådet samt ett dialogmöte med kontaktpersonerna från forskarskolans samarbetsparter vid Lunds universitet samt HT-fakulteternas forskarutbildningsnämnd. Detta är ytterligare ett forum för kommunikation och här diskuteras verksamheten och framtidsplaner mer ingående.

Nuvarande doktorandledamöter är: Markus Hansen (LU), Malin Jonsson (MAU), Benjamin Husvik (GU), Martina Böök (LnU) och Jenny Gustafsson (SH).

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2020-12-15