FORSKARSKOLAN  FYLLER 20 ÅR!

I februari 2001 fattade man pennorna och skrev under. ­Därmed var den ett faktum – Nationella forskarskolan i historia. Nu har 20 år passerat och den lever fortfarande i all önsklig välmåga, nu under namnet Nationella forskarskolan i historiska studier.

Mycket är sig likt. Forskarskolan är fortfarande baserad vid Historiska institutionen i Lund och Lunds universitet, Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola ingår i samarbetet. Forskarskolan är fortfarande ett akademiskt och socialt nätverk för doktorander och handledare, inte minst genom återkommande internat och kurser.

Men en hel del har förändrats. Numera ingår också Göteborgs universitet i samarbetet, liksom andra ämnen med historisk inriktning vid partnerlärosätena: idéhistoria, historisk arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, konsthistoria och visuella studier, bokhistoria, etnologi, musikvetenskap.

Att forskarskolan fortfarande existerar efter 20 år är ingen självklarhet – det har krävts insatser för att behålla den. Därför är det extra roligt att kunna fira dess 20-årsjubileum! Det är 20 år av forskning och handledning, seminarier och disputationer, artiklar och avhandlingar, internat, kurser och konferenser, samtal och umgänge, skratt och gråt, nya vänskaper och perspektiv. Forskarskolans 20-åriga historia är rik på upplevelser, erfarenheter, minnen.

För att fira forskarskolan kommer hela 2021 vigas åt jubileet. Pandemin innebär begränsningar i de sociala aktiviteter vi ursprungligen planerat men vi hoppas kunna samlas till ett stort gemensamt firande i september då det är 20 år sedan de första doktoranderna välkomnades.

Redan nu påbörjas två jubileumsfestligheter:

  • Forskarskolans jubileumsblogg där doktorander, handledare, lärare och inbjudna gäster från de senaste 20 åren bidrar med sina minnen och erfarenheter från tiden i forskarskolan. Vi publicerar ett eller två inlägg per vecka under terminstid hela 2021. Missa inte detta! Länken finns här.
  • Jubileumsföreläsningar med inbjudna internationella forskare. Denna serie, som är ett samarbete mellan forskarskolans lärosäten, är en hyllning till forskarskolans fina tradition av att knyta framstående internationella forskare till sina internat. Den första föreläsningen äger rum den 12 februari och följs via Zoom. Samtliga föreläsningar annonseras på hemsidan, missa inte att titta in här!

Mycket varmt välkomna till forskarskolans 20-årsjubileum! Det ska bli roligt att fira det med er!

Hanne Sanders invigningstalar

Professor Hanne Sanders, verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier, inviger forskarskolans 20-årsjubileum från Botaniska trädgården i Lund.
Hanne berättar om hur allt började och hur forskarskolan vuxit från att ursprungligen koncentrara sig på ämnet historia till att bli tvärvetenskapligt inom 10 olika historiska studiegrenar.

Läs bloggens första inlägg om forskarskolans intressanta resa från dess början 2001 fram tills idag!

Ledningsgruppen berättar