FORSKARSKOLAN 20 ÅR!

2021 firade Nationella forskarskolan i historiska studier sitt tjugoårsjubileum. Vi startade en jubileumsblogg där doktorander, handledare, lärare och andra som medverkat i verksamheten delade med sig av sina minnen från de två decennier som passerat. Vi hade också zoomade jubileumsföreläsningar med internationella forskare. En jubileumsmiddag gick av stapeln i november 2021 och vi rundade av med symposium och stor doktorandfest i april 2022. 

Under forskarskolans höstinternat i september 2022 avtackades Hanne Sanders som efter 12 år avgick som verksamhetsledare för Nationella forskarskolan i historiska studier. Hannes medarbetare i ledningsgruppen överlämnade då boken Spänna brett och sikta högt: En jubileumsbok om Nationella forskarskolan i historiska studier och en festskrift till Hanne Sanders (red. Kajsa Weber, Cecilia Riving, Maria Småberg och Ariadne Eleni Fioretos, Makadam 2022).
 
Boken är en historik över forskarskolan, den första i sitt slag, och innehåller dels en tidslinje och förteckningar över alla doktorander, avhandlingar och medarbetare, dels de bloggtexter som ledningsgruppen publicerade 2021–2022 för att fira att forskarskolan fyllde 20 år. Men boken är också en festskrift till Hanne i samband med hennes avgång som verksamhetsledare och hennes 65-årsdag. Harald Gustafsson har bidragit med en text om Hannes vetenskapliga gärning. Den som vill köpa boken kan kontakta Kajsa Weber.
 
 

Symposium och doktorandfest den 29 april

Den 29 april 2022 arrangerade forskarskolan ett symposium på LUX i Lund för att fira sitt 20-årsjubileum (med ett års fördröjning på grund av pandemin). Sex av forskarskolans tidigare doktorander presenterade sin forskning. 

Magnus Linnarsson (Historiska institutionen, Stockholms universitet)

Olika vägar till välfärdsstaden: det allmänna bästa i Norden ca 1870–1920

Johannes Ljungberg (Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet)

Skydd för privatlivet innan rättigheten formulerades: resultat och reflektioner från ett kollaborativt forskningsprogram

Irene Selsvold (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet)

Return of the Living Dead: Lepra, zombies og gravskikk i senantikken

Helena Tolvhed (Historiska institutionen, Stockholms universitet)

Högerns kvinnor och den andra vågens feminism: ett bidrag till den politiska mobiliseringens genealogi

John Hennessey (Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet)

The Ainu in Euro-American Race Biology, 1868–1941

Katarzyna Herd (Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet)

Etnolog efter forskarskolan: dålig stämning i (akademiskt) arbetsliv

********************

Dagen avslutades med en stor fest på Grand Hotel i Lund för alla nuvarande och tidigare doktorander i forskarskolan.

Jubileumsföreläsningar

Under forskarskolans jubileumsår bjöd vi på åtta internationella jubileumsföreläsningar, arrangerade av de olika lärosäten som ingår i forskarskolans samarbete. Alla föreläsningar gavs via zoom och var öppna för alla att anmäla sig till.

12 februari 2021:Jerome De Groot (Professor of Literature and Culture, University of Manchester)

Double Helix History: DNA in Public

18 mars 2021: Martina Kessel (Professor of Modern German History, Bielefeld University)

Enacting Germanness, Creating Difference. Reading Nazi Germany through the Violence of Laughter

15 april 2021: Kathleen E. Kennedy (Professor of History, Bristol University)

The Migratory English Coconut: Medieval and Colonial

4 maj 2021Penelope Davies (Professor of Art History, University of Texas)

Architecture and Politics in Republican Rome

21 september 2021: Glenda Sluga (Professor of International History and Capitalism, European University Institute)

Women in the History of International Thinking 

28 oktober 2021: Carl Wennerlind (Professor of History, Barnard College, Columbia University)

The History of Scarcity: Economy and Nature in the Age of Capitalism

27 januari 2022: Tara Zahra (Homer J. Livingston Professor of History, University of Chicago)

Anti-globalism and Deglobalization in Interwar Europe

15 februari 2022: Silke Schwandt (Professorin für Digital History und Geschichte des Mittelalters, Universität Bielefeld)

Digital History in a Medieval Context

Jubileumsbloggen

Jubileumsbloggen

Forskarskolans jubileumsblogg är nu avslutad men du kan fortfarande läsa alla inlägg här!

Läs bloggens första inlägg om forskarskolans intressanta resa från dess början 2001 fram tills idag!

Ledningsgruppen berättar

Hanne Sanders invigningstalar

Professor Hanne Sanders, dåvarande verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier, inviger forskarskolans 20-årsjubileum från Botaniska trädgården i Lund i februari 2021.