Workshops

Att arrangera en workshop

Forskarskolan erbjuder doktorander inom forskarskolesamarbetet att anordna workshops med doktorander från andra universitet för att skapa nätverk kring centrala aspekter i avhandlingsarbetet. En workshop är ett mindre arrangemang med korta presentationer från deltagarna och mycket debatt. Forskarskolan stödjer ekonomiskt och hjälper till med bokningar.

Riktlinjen är ett endagsarrangemang eller ett lunch-till-lunch-arrangemang. En workshop ska bestå av minst sex deltagare från minst två olika lärosäten, gärna även utanför de inom forskarskolan samarbetande institutionerna. En workshop kan ha en särskilt inbjuden och arvoderad gäst som föreläsare och kommentator men kan också bestå av enbart doktorander och eventuellt seniora forskare som diskuterar ett tema tillsammans. Ett krav är att majoriteten av deltagarna är doktorander. Föreläsningen kan vara offentlig och hållas i anslutning till workshopen. Forskarskolan stöder endast öppna workshops och information ska spridas genom forskarskolans nyhetsbrev. Forskarskolans ledningsgrupp ska godkänna förslaget.

Ett riktmärke för hur mycket forskarskolan kan bidra med per workshop är ca 20 000 sek (resor, boende, måltider). Därutöver betalar forskarskolan ersättning till eventuell gästföreläsare (till lärare inom forskarskolesamarbetet sker detta via transfereringarna). Resor bekostas från den ort deltagaren har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

En ersättning på maximalt 24 klocktimmar (som institutionstjänstgöring) utgår för den doktorand som anordnar en workshop. Är det flera doktorander inom forskarskolesamarbetet som delar på arbetet med att anordna en sådan utgår maximalt 40 klocktimmar (som institutionstjänstgöring) att dela på inom gruppen. Ersättningen betalas ut via de ekonomiska transfereringarna som sker två gånger om året mellan Historiska institutionen, Lunds universitet och samarbetsinstitutionerna.

Efter att en workshop ägt rum ska en rapport lämnas in till Ariadne Eleni Fioretos.

Tidigare workshops

Maps, Mapping and Cartography in Historical Research, 10–11 oktober 2022. Arrangörer: Karl Vesterberg & Sarah Vorminder Mode och dräkt som individuellt och kollektivt fenomen, 25 april 2018. Arrangörer: Martina Böök, Emma Severinsson & Peder Flemestad Historiska perspektiv på förändringar i kulturen och den intellektuella diskursen i världskrigens följd, 13-14 mars 2018. Arrangörer: Jens Norrby & Bruno Hamnell Kläder/mode som språk och uttryck, 16 mars 2017. Arrangörer: Emma Severinsson & Martina Böök Historiekultur, 10 februari 2017. Arrangör: Jessica Jarhall Artikelverkstad för doktorander, 3 dec 2015. Arrangörer: Johan Pries & Kristoffer Ekberg Religion, Politics and Popular Piety in Early Modern Europe, 23 september 2015. Arrangörer: Johannes Ljungberg & Jonas van Tol Popular Culture and Cultural Studies, 13-14 november 2013. Arrangör: Robin Ekelund Translokala rörelser, 14 oktober 2013. Arrangör: Johan Pries

Vem ska jag kontakta?

Vid frågor om workshops, ta kontakt med Kajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-03-28