Workshops

Workshop om kartor i historisk forskning 10–11 oktober – deadline för anmälan 15 september.

Att arrangera en workshop

Forskarskolan erbjuder doktorander inom forskarskolesamarbetet att anordna workshops med doktorander från andra universitet för att skapa nätverk kring centrala aspekter i avhandlingsarbetet. En workshop är ett mindre arrangemang med korta presentationer från deltagarna och mycket debatt. Forskarskolan stödjer ekonomiskt och hjälper till med bokningar.

Riktlinjen är ett endagsarrangemang eller ett lunch-till-lunch-arrangemang. En workshop ska bestå av minst sex deltagare från minst två olika lärosäten, gärna även utanför de inom forskarskolan samarbetande institutionerna. En workshop kan ha en särskilt inbjuden och arvoderad gäst som föreläsare och kommentator men kan också bestå av enbart doktorander och eventuellt seniora forskare som diskuterar ett tema tillsammans. Ett krav är att majoriteten av deltagarna är doktorander. Föreläsningen kan vara offentlig och hållas i anslutning till workshopen. Forskarskolan stöder endast öppna workshops och information ska spridas genom forskarskolans nyhetsbrev. Forskarskolans ledningsgrupp ska godkänna förslaget.

Ett riktmärke för hur mycket forskarskolan kan bidra med per workshop är ca 20 000 sek (resor, boende, måltider). Därutöver betalar forskarskolan ersättning till eventuell gästföreläsare (till lärare inom forskarskolesamarbetet sker detta via transfereringarna). Resor bekostas från den ort deltagaren har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

En ersättning på maximalt 24 klocktimmar (som institutionstjänstgöring) utgår för den doktorand som anordnar en workshop. Är det flera doktorander inom forskarskolesamarbetet som delar på arbetet med att anordna en sådan utgår maximalt 40 klocktimmar (som institutionstjänstgöring) att dela på inom gruppen. Ersättningen betalas ut via de ekonomiska transfereringarna som sker två gånger om året mellan Historiska institutionen, Lunds universitet och samarbetsinstitutionerna.

Efter att en workshop ägt rum ska en rapport lämnas in till Ariadne Eleni Fioretos.

Workshop 10–11 oktober 2022 om kartor i historisk forskning

Maps, Mapping and Cartography in Historical Research

Abstract 

Within historical research maps, mapping and cartography has a long tradition as sources, methods, and theories. These concepts can be found in fields such as cultural history, history of science and ideas, archaeology, cultural geography and more. But what is the difference between maps, mapping, and cartography? How are these concepts used in current historical research? 

The purpose of this workshop is for PhD students that use or plan to use maps, mapping and/or cartography in their research to come together to discuss and reflect on the role of maps as sources, method, and theoretical frameworks in historical research.  Apart from discussions the workshop also includes a presentation by Charlotta Forss, PhD in History and researcher at Stockholm university, who will talk about her previous and current research in relation to historical mapping.

Call for papers/applications

To apply to the workshop aspiring participants need to send an informal abstract (100­–200 words) to the planners Sarah Vorminder and Karl Vesterberg (contact information below), describing their research and reason for attending. The reason for this application is the limited number of open slots. 

NOTE! In addition to the application accepted participants will also be required to send (1) a map as a digital file to the planners that relate to their research and (2) a short summary of a perspective on maps, mapping and/or cartography (100 words). The map and perspective summary will be used as part of the discussion in the workshop. Participants are free to change their chosen map and perspective summary before the workshop, but this will require that they send the organizers a new map and/or summary.

The workshop will be conducted in English at the Department of History, Lund University, October 10-11.

Last day of application is the 15th of September 2022.

Contact

Karl Vesterberg

Sarah Vorminder

--------

Day 1. Focusing on maps and map perspectives

12.30-13.15 Lunch

13:15-14:00 Bring a map!

Informal 5-minute personal introductions of research relationship to maps. Base your introduction on a map of your choice and discuss your research in relation to this map.  

14.00-15.45 Keynote speaker and discussion 

In this session Charlotta Forss PhD/researcher in History at Stockholm University will present her research and talk about the experience of being a bibliographical editor for Imago Mundi: International Journal for the History of Cartography. See research profile

Keynote title: “Seeing the world through maps: problems and possibilities of using maps in historical research”.

15.45-16.15 Fika

16.15-18.00 What is a map?

In this session we will discuss what a map is and what it could be. Each participant briefly presents a perspective on maps, mapping, cartography for an informal group discussion. 

19.00 Dinner

Day 2. Focusing on practical exercises

9.00-10.30 Fusing perspectives on maps

In this session we will combine the previously introduced perspectives by the participants. How can be combine our different perspectives together into something new? 

10.30-10.45 Fika

10.45-12.00 Doing map (1)

In the two sessions of the day, we focus on practical exercises in relation to the participants chosen maps and the fused perspectives on maps discussed the previous day. 

12.00-13:00 Lunch

13.00-14.30 Doing map (2)

Continuation of previous session.

14.30-14.45 Fika

14.45-15.30 Ending/summary

Informal discussion/goodbye

 

Tidigare workshops

Mode och dräkt som individuellt och kollektivt fenomen, 25 april 2018. Arrangörer: Martina Böök, Emma Severinsson & Peder Flemestad Historiska perspektiv på förändringar i kulturen och den intellektuella diskursen i världskrigens följd, 13-14 mars 2018. Arrangörer: Jens Norrby & Bruno Hamnell Kläder/mode som språk och uttryck, 16 mars 2017. Arrangörer: Emma Severinsson & Martina Böök Historiekultur, 10 februari 2017. Arrangör: Jessica Jarhall Artikelverkstad för doktorander, 3 dec 2015. Arrangörer: Johan Pries & Kristoffer Ekberg Religion, Politics and Popular Piety in Early Modern Europe, 23 september 2015. Arrangörer: Johannes Ljungberg & Jonas van Tol Popular Culture and Cultural Studies, 13-14 november 2013. Arrangör: Robin Ekelund Translokala rörelser, 14 oktober 2013. Arrangör: Johan Pries

Vem ska jag kontakta?

Vid frågor om workshops, ta kontakt med Kajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2022-06-21