Disputerade och avhandlingar

Disputerade med finansiering av forskarskolan (antagna från och med 2012)

Ingrid Dunér

16 februari 2024

Controlling Destiny. Julian Huxley’s Post-Darwinian Evolutionism and the History of Transhumanism

Opponent: Steve Fuller (University of Warwick)

Martina Böök

8 december 2023

Traditionella nyheter: Kläder, ekonomi och politik i Virestads socken 1750-1850.

Opponent: Hanna Enefalk (Karlstad universitet)

Josefin Hägglund

8 september 2023

Demokratins stridslinjer: Carl Lindhagen och politikens omvandling, 1896–1923.

Opponent: Josefin Rönnbäck (Luleå tekniska universitet)

Kristoffer Edelgaard Christensen

17 maj 2023

Governing Black and White: A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770–1900.

Opponent: Stephen Legg (University of Nottingham)

Johanna Thorelli

12 maj 2023

De tjänstvilliga vännernas samhälle: Abraham Brahe och den svenska eliten 1590–1630

Opponent: Jan Samuelson (Mittuniversitetet)

Peder Flemestad

25 november 2022

Order and Adornment. The Role of Dress in Plutarch

Opponent: Manuel Albaladejo Vivero (Universidad de Valencia)

Jagger Andersen Kirkby

11 mars 2022

Sentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948–1990

Opponent: Wayne Dooling (University of London)

Fredrika Larsson

3 december 2021

Conflict in Colours – a Comparative Study of Republican and Loyalist Murals in Belfast

Opponent: Sara Dybris McQuaid (Århus universitet)

Kenth Hansen

15 maj 2020 

Medeltida stadsaristokrati: Världsligt frälse i de skånska landskapens städer 

Opponent: Göran Tagesson (Statens Historiska Museum)

Marie Bennedahl

17 april 2020 

Fall in Line. Genus, kropp och minnena av det amerikanska inbördeskriget i skandinavisk reenactment 

Opponent: Bodil Axelsson (Linköpings universitet)

Fredrik Egefur

13 mars 2020

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism

Opponent: Håkan Blomqvist (Södertörns högskola)

Bolette Frydendahl Larsen

17 januari 2020

Opdragelse og diagnosticering: Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup pigehjem 1908–1940

Opponent: Bjørn Hamre (Köpenhamns universitet)

Martin Andersson

14 december 2018

Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618

Opponent: Patrick Svensson (Lunds universitet)

Katarzyna Herd

16 november 2018

"We Can Make New History Here": Rituals of Producing History in Swedish Football Clubs

Opponent: Birgitta Svensson (Kungliga Vitterhetsakademien)

Emma Severinsson

26 oktober 2018

Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933

Opponent: Orsi Husz (Uppsala universitet)

Björn Lundberg

20 april 2018

Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960

Opponent: Henrik Berggren

John Hennessey

9 mars 2018

Rule by Association. Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868–1912

Opponent: Alexis Dudden (University of Connecticut, USA)

Johannes Ljungberg

10 november 2017

Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa 

Opponent: Pasi Ihalainen (Jyväskylä universitet)

Vahagn Avedian

9 juni 2017

Knowledge and Acknowledgement. The Politics of Memory of the Armenian Genocide

Opponent: Erik Sjöberg

Robin Ekelund

17 december 2016

Retrospektiva modernister - Om historiens betydelse för nutida mods

Opponent: Tine Damsholt

Kristoffer Ekberg

16 december 2016

Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö

Opponent: Helena Hill

David Rosenlund

28 oktober 2016

History Education as Content, Methods or Orientation? A Study of Curriculum Prescriptions,Teacher-made Tasks and Students Strategies

Opponent: Andreas Körber

Bonnie Clementsson

29 april 2016

Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940

Opponent: Karin Hassan Jansson (Uppsala universitet)

Joakim Glaser

25 september 2015

Fotboll från Mielke till Merkel – Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

Opponent: Christer Ericsson

Disputationer, doktorander antagna 2001-2008

Pål Brunnström

5 december 2014 Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939 Opponent: Birgitta Jordansson

Emma Hilborn

4 april 2014 Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press Opponent: Sofi Qvarnström

Isak Hammar

18 oktober 2013 Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian oratoryOpponent: Catharine Edwards

Kajsa Brilkman

11 oktober 2013 Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen Opponent: Mats Hallenberg (Stockholms universitet)

Maria Nyman

5 juni 2013 Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet Opponent: Hanna Hodacs

Johan Stenfeldt

22 mars 2013 Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt Opponent: Jonas Hansson (Lunds universitet)

Mikael Häll

15 mars 2013 Skogsrået, näcken och Djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige Opponent: Marie Lennersand (Linnéuniversitetet)

Peter K Andersson

14 december 2012 The Constable and the Crowd. Street Life in Late Victorian London Opponent: Richard Dennis

Matilda Svensson

9 november 2012 När något blir annorlunda. Sjukdomsberättelser och meningsskapande kring polio. Opponent: Per Axelsson (Umeå universitet)

Andreas Tullberg

5 oktober 2012 'We are in the Congo now'. Sweden and the Trinity of Peacekeeping during the Congo Crisis 1960–1964 Opponent: Martin Hårdstedt (Umeå universitet).

Rasmus Fleischer

17 september 2012 Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000 Opponent: Orsi Husz ( Uppsala universitet)

Anna Alm

8 juni 2012 Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 Opponent: Lena Eskilsson (Umeå universitet)

Anna Nilsson

10 februari 2012 Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck Opponent: Håkan Möller (Göteborgs universitet)

Åsa Bengtsson

20 januari 2012 Nyktra kvinnor. Folkbildare och politiska aktörer. Vita bandet 1900–1930 Opponent: Irene Andersson (Lärande och samhälle, Malmö Högskola)

Anna Rosengren

16 december 2011 Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875-1975 Opponent: Håkan Jönson (Lunds universitet)

Martin Kjellgren

7 oktober 2011 Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the World of God in Early Modern Sweden Opponent: Ole Peter Grell (Department of History, The Open University, Storbritannien)

Christina Douglas

23 september 2011 Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet

Fredrik Håkansson

13 juni 2011 Standing up to a Multinational Giant. The Window Glass Workers´International Mobilization against Compaigne de Saint-Gobain in 1969

Carolina Jonsson Malm

29 april 2011 Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

Johanna Ringarp

18 mars 2011 Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

Magnus Linnarsson

29 oktober 2010 Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Malin Gregersen

8 oktober 2010 Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft

Anna Hedtjärn Wester

17 september 2010 Män i kostym. Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

Marie Eriksson

18 juni 2010 Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880

Vanja Lozic

4 juni 2010 I historiekanons skugga. Historieämne och idenitfikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Simon Larsson

7 maj 2010 Intelligensaristokrater och arkivmartyrer. Normer för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

Louise Sebro

12 mars 2010 Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien

Stefan Nyzell

5 februari 2010 "Striden ägde rum i Malmö": Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige

Lennart Karlsson

31 januari 2009 Arbetarrörelsen, Folkets hus och offentligheten i Bromölla 1905–1960

Helena Tolvhed

24 januari 2009 Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972

Andrés Brink Pinto

16 januari 2009 Med Lenin på byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921–1939

Ainur Elmgren

19 december 2008 Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918–1939

Christian Widholm

12 december 2008  Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912

Johan Östling

6 december 2008 Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

Magnus Olofsson

5 december 2008 Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867–1869

Cecilia Riving

15 november 2008 Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft

Anne Hedén

13 oktober 2008 Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

Christina Jansson

26 september 2008 Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960–1985

Jesper Johansson

19 september 2008 ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här”. Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945–1981.

Tommy Gustafsson

12 januari 2008 En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

Victor Lundberg

15 december 2007 Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–1902

Henrik Rosengren

22 september 2007 "Judarnas Wagner". Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920–1950

Mikael Tossavainen

30 maj 2006 Heroes and Victims. The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

Sara Edenheim

10 december 2005 Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

Stefan Persson

1 oktober 2005 Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1640

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-03-25