Skrivreträtter

Skrivreträtter

Forskarskolan anordnar varje år en skrivreträtt under tre augustidagar för samarbetets doktorander. Reträtten har förlagts till Drakamöllans gårdshotell, en vacker och avskild miljö vid Brösarps backar. Tanken är att doktoranderna ska få enskild skrivtid men också kunna delta i gemensamma samtal om skrivprocessen. En inbjuden skrivcoach finns med som stöd och håller också en inledande föreläsning om skrivande.

Nästa skrivreträtt hålls på Drakamöllan den 21–23 augusti 2024. Cecilia Trenter är skrivcoach.

 

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-05-24