Internat

Centralt för forskarskolans verksamhet är de återkommande internaten. Forskarskolan arrangerar sådana internat två gånger per år. I första hand diskuteras doktorandernas egna texter.

I januari hålls PM-internat för de senast antagna doktoranderna där de presenterar sina respektive avhandlingsprojekt och där tidigare antagna doktorander fungerar som opponenter. Vid PM-internaten anordnas även temagruppsdiskussioner för alla doktorander och seniora.

I september hålls ett höstinternat där alla utom de nyantagna doktoranderna presenterar texter utifrån sina avhandlingsprojekt. Forskarskolan erbjuder också alla doktorander som befinner sig mitt i avhandlingsprocessen att delta i en mittavstämning. Här ges möjlighet att diskutera avhandlingens upplägg, disposition och preliminära resultat. En inbjuden senior forskare ger kommentarer och konstruktiva förslag. Vartannat år har höstinternatet en internationell inriktning, texterna förväntas vara skrivna på engelska och är ett led i forskarskolans ambition att uppmuntra till internationell publicering.

Vissa internat har därutöver ett tema som behandlas i form av föreläsningar eller paneldebatter med inbjudna gäster. Vid internaten hålls även doktorand- och handledarmöten.

Tidigare internationella internat

2020 (Lund & Zoom) med Katherine Cross (University of York), Frank Grüner (Universität Bielefeld), Willibald Steinmetz (Universität Bielefeld) och Natasha Glaisyer (University of York) som gäster.

2018 (Bäckaskog slott) med David Clayton (University of York), Mark Roodhouse (University of York) och Silvia Serena Tschopp (Universität Augsburg) som gäster. 

2016 (Bäckaskog slott) med Martina Kessel (Universität Bielefeld), Hugo Service (University of York), Stuart Carroll (York University), Lucy Sackville (University of York) och Dorothy Sue Cobble (Rutgers University) som gäster.

2014 (Bäckaskog slott) med Stuart Clark (York University), Mary Hilson (University College London), Martina Kessel (Universität Bielefeld) och Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) som gäster.

2012 (Örenäs slott) med John Spurr (Swansea University, UK) och Hagen Schulz-Forberg, (Århus universitet) som gäster.

Internatet vintern 2010 hade fokus på den transkulturella och transnationella vändningen. Inbjudna talare var Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) och Stefan Eklöf Amirell (Göteborgs universitet).

2008 (Lund) med Tony Clayton (Bangor University, UK), Tim Tilton (Indiana University Bloomington) och Rochelle Wright (University of Illinois) som gäster.

2006 (nordiskt tema) med Ida Blom, Derek Fewster, Henrik Meinander och Anette Warring som gäster.

2004 (Gripsholms Wärdshus) med Natalie Zemon Davis, Knut Kjeldstadli, Jörn Rüsen, Nina Lykke och Thomas Laqueur som gäster.

2003 (Skansen i Båstad) med Peter Burke, Bill Lancaster, Orvar Löfgren och Lenore Davidoff som gäster.

Internat med tema

2019 Internat med mittavstämningar och avhandlingstexter. 2017 Internat med avhandlingstext. Seminarier om Humaniora och medierna, med Evelina Lindén, Henrik Höjer, Ida Östenberg, Tobias Svanelid och föreläsning om Seminarium, kollegialitet, genus med Lisa Öberg. 2015 Internat med avhandlingstext. Tema kulturarv. Inbjudna gäster var Karin Nilsson, Sofia Winge, Carolina Jonsson Malm och Peter Aronsson. 2013 Internat med avhandlingstext. Tema doktorandhandledning. Inbjuden gäst: Gunnar Handal. Tema långa linjer i historisk forskning, inbjuden gäst: Eva Österberg.

Resor i samband med internat

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare inom forskarskolan i samband med de internat som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort man har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

Vem ska jag kontakta?

För frågor om internat, vänd dig till biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-06-09