Internat

Centralt för forskarskolans verksamhet är de återkommande internaten. Forskarskolan arrangerar sådana internat två gånger per år. I första hand diskuteras doktorandernas egna texter.

PM-internat

I januari hålls PM-internat för de senast antagna doktoranderna där de presenterar sina respektive avhandlingsprojekt och där tidigare antagna doktorander fungerar som opponenter.

Nästa PM-internat  äger rum på Stiftsgården Åkersberg i Höör den 31 januari – 2 februari 2024.

Höstinternat

I september hålls ett höstinternat där alla utom de nyantagna doktoranderna är inbjudna att presentera avhandlingstexter. Här finns också möjlighet att lägga fram en text på engelska för möjlig publicering i en internationell tidskrift. Inbjudna internationella forskare kommenterar och ger tips. Forskarskolan erbjuder också alla doktorander som befinner sig mitt i avhandlingsprocessen att delta i en mittavstämning. Här ges möjlighet att diskutera avhandlingens upplägg, disposition och preliminära resultat. En inbjuden senior forskare ger kommentarer och konstruktiva förslag. Vissa internat har därutöver ett tema som behandlas i form av föreläsningar eller paneldebatter med inbjudna gäster. Vid internaten hålls även doktorand- och handledarmöten.

Karriärinternat

Vid två tillfällen har forskarskolan arrangerat så kallade karriärinternat för samarbetets doktorander. Här diskuteras planering av forskarutbildningen och tankar kring tiden efter disputationen. Syftet är att doktoranderna ska få tillfälle att reflektera kring sin arbetsprocess i relation till personliga drivkrafter och framtida professionella vägval. Föreläsningar av inbjudna gäster varvas med eget planeringsarbete och diskussioner.

Det senaste karriärinternatet anordnades den 17–19 april 2023 på Mossbylund i Skåne.

Tidigare höstinternat

Tidigare höstinternat med avhandlingstexter, internationella artiklar och mittavstämningar

2023 (Grand Hotel i Mölle) med Joanna Michlic (University College London) och Daniel Steinbach (Saxo-institutet, Köpenhamns universitet) som internationella gäster.

2022 (Grand Hotel i Mölle) med Martina Kessel (Universität Bielefeld) och Chris Renwick (University of York) som internationella gäster.

2021 (Bäckaskog slott & Zoom) med Lars Deile (Universität Bielefeld) och Mark Jenner (University of York) som gäster.

Tidigare höstinternat med internationell inriktning

2020 (Lund & Zoom) med Katherine Cross (University of York), Frank Grüner (Universität Bielefeld), Willibald Steinmetz (Universität Bielefeld) och Natasha Glaisyer (University of York) som gäster.

2018 (Bäckaskog slott) med David Clayton (University of York), Mark Roodhouse (University of York) och Silvia Serena Tschopp (Universität Augsburg) som gäster. 

2016 (Bäckaskog slott) med Martina Kessel (Universität Bielefeld), Hugo Service (University of York), Stuart Carroll (York University), Lucy Sackville (University of York) och Dorothy Sue Cobble (Rutgers University) som gäster.

2014 (Bäckaskog slott) med Stuart Clark (York University), Mary Hilson (University College London), Martina Kessel (Universität Bielefeld) och Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) som gäster.

2012 (Örenäs slott) med John Spurr (Swansea University, UK) och Hagen Schulz-Forberg, (Århus universitet) som gäster.

Internatet vintern 2010 hade fokus på den transkulturella och transnationella vändningen. Inbjudna talare var Marcel van der Linden (The International Institute of Social History, Amsterdam) och Stefan Eklöf Amirell (Göteborgs universitet).

2008 (Lund) med Tony Clayton (Bangor University, UK), Tim Tilton (Indiana University Bloomington) och Rochelle Wright (University of Illinois) som gäster.

2006 (nordiskt tema) med Ida Blom, Derek Fewster, Henrik Meinander och Anette Warring som gäster.

2004 (Gripsholms Wärdshus) med Natalie Zemon Davis, Knut Kjeldstadli, Jörn Rüsen, Nina Lykke och Thomas Laqueur som gäster.

2003 (Skansen i Båstad) med Peter Burke, Bill Lancaster, Orvar Löfgren och Lenore Davidoff som gäster.

Tidigare höstinternat med tema

2019 Internat med mittavstämningar och avhandlingstexter.

2017 Internat med avhandlingstext. Seminarier om Humaniora och medierna, med Evelina Lindén, Henrik Höjer, Ida Östenberg, Tobias Svanelid och föreläsning om Seminarium, kollegialitet, genus med Lisa Öberg.

2015 Internat med avhandlingstext. Tema kulturarv. Inbjudna gäster var Karin Nilsson, Sofia Winge, Carolina Jonsson Malm och Peter Aronsson.

2013 Internat med avhandlingstext. Tema doktorandhandledning. Inbjuden gäst: Gunnar Handal. Tema långa linjer i historisk forskning, inbjuden gäst: Eva Österberg.


 

Resor i samband med internat

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare inom forskarskolan i samband med de internat som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort man har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

Vem ska jag kontakta?

För frågor om internat, vänd dig till biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-09-26