Tredjeläsare

I samband med att forskarskolan fick ett nytt samarbetsavtal för 2019–2022 och numera bara utlyser doktorandtjänster vid Lunds universitet har FS slutat finansiera biträdande handledare. I stället erbjuder och finansierar forskarskolan en tredjeläsare för alla doktorander som ingår i samarbetet och är antagna från och med 2019. Tredjeläsaren ska tas från en samarbetsinstitution och kan anlitas efter att doktoranden har genomfört ett års forskarstudier. Senast under fjärde terminen ska tredjeläsaren kopplas in. För eventuella frågor om detta, hör av er till Maria Småberg.

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2020-12-15