Tredjeläsare

Forskarskolan erbjuder och finansierar en tredjeläsare för alla doktorander som ingår i samarbetet och är antagna från och med 2019. Tredjeläsaren ska tas från en samarbetsinstitution inom Forskarskolan och kan anlitas efter att doktoranden har genomfört ett års forskarstudier. Senast under fjärde terminen ska tredjeläsaren kopplas in. Tredjeläsaren kan behållas högst två terminer efter att doktorandtjänsten gått ut.

Genom tredjeläsaren får doktoranderna möjlighet att involvera en extra forskare med en kompetens som kan vara till fördel för avhandlingsarbetet. Tanken är att tredjeläsaren exempelvis kan delta i handledarmöten, läsa och kommentera texter, komma med litteraturtips etcetera utan att ha handledaransvar. Tredjeläsaren ska vara en resurs som kan användas löpande efter behov. Forskarskolan ersätter tredjeläsaren med 6 klocktimmar per termin avhängigt doktorandens aktivitet. Forskarskolan står även för hjälp med bokningar och utgifter vid resor i samband med möten och seminarier.

Processen ser ut som följande: doktoranden tillsammans med sin handledare funderar över en person i Forskarskolans samarbete som kan passa som tredjeläsare. Doktoranden kontaktar sedan Forskarskolans biträdande studierektor Maria Småberg som lägger fram förslaget för samarbetsrådet. Eventuellt kommer samarbetsrådet med ytterligare förslag på passande tredjeläsare utifrån sin kännedom om den kompetens som finns på de olika lärosätena. Doktoranden och handledare får diskutera förslagen och doktoranden kontaktar sedan Maria Småberg med sitt val. Småberg skriver till den föreslagna tredjeläsaren och frågar om hen kan ta på sig uppdraget.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25