Internationell publicering för doktorander

Forskarskolan bekostar språkgranskning av alla deltagande doktoranders utkast till internationella artiklar i samband med höstinternaten. Detta bidrag kan bara sökas en gång i samband med ett internat. Forskarskolan erbjuder därutöver möjlighet till ytterligare språkgranskning för doktorander som deltagit med text vid höstinternaten från och med 2014. Målet är att stödja med språkgranskning under hela processen mot internationell publicering. Uppgifter om publiceringsstrategi och textens karaktär ska bifogas ansökan.

Artiklar som publicerats med stöd från forskarskolan ska skickas in till Cecilia Riving och föras in i en publikationslista på forskarskolans hemsida.

Forskarskolan bekostar även språkgranskning med max 20 000 SEK för avhandling som skrivs på annat språk än modersmålet avseende doktorander finansierade av forskarskolan.

Ansökan om språkgranskning skickas till biträdande studierektor Maria Småberg

 


 

Ny internationell artikel av Forskarskolans doktorand Sebastian Graf

Sebastian Graf har publicerat sin artikel "Instant memories of the Russian war against Ukraine – mapping the virtual Meta History: Museum of War" i tidskriften Memory, Mind & Media (3) 2024.

Läs artikeln här!


 

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för satsningen på internationell publicering är biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-03-25