Internationell publicering för doktorander

Forskarskolan bekostar språkgranskning av alla deltagande doktoranders texter i samband med de internationella internaten. Forskarskolan erbjuder därutöver möjlighet till ytterligare språkgranskning för doktorander som deltagit med text i de internationella internaten 2014, 2016, 2018 och 2020. Målet är att stödja med språkgranskning under hela processen mot internationell publicering. Man kan ansöka om medel för språkgranskning för en artikel byggd på avhandlingen upp till två år efter disputationen.

Artiklar som publicerats med stöd från forskarskolan ska skickas in till Maria Småberg, maria.smaberghist.luse, och föras in i en publikationslista på forskarskolans hemsida.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för satsningen på internationell publicering är biträdande studierektor Maria Småberg.

Ny internationell publikation

Ida Jansson, doktorand i mänskliga rättigheter vid LU, har publicerat en artikel i Jass, Journal of Autonomy and Security Studies. Vi gratulerar Ida till publikationen!

https://jass.ax/jansson/

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-03-18