A Year at the Graduate School

PM Residential Seminar:
Week 4 or 5

Nordic Desk Swaps:
Week 10–11

Historical Theory Course:
Week 7–13

Doctoral Student Conference with York University and Bielefeld Universität:
Week 23 or 24

Introduction Day for New Doctoral Students:
Week 37

Announcement for Desk Swaps within the York and Bielefeld Collaboration: 
Deadline 15 September

Autumn Residential Seminar: 
Second half of September

Mobility Grant Announcement: 
Deadline 15 October

Announcement for Nordic Desk Swaps:
Deadline 30 November

Desk Swaps within the York and Bielefeld Collaboration:
Week 45–46

Historical Problems Course:
Week 47–02

Kurs: Historisk teori

Kurs: Historisk metod

Ett år i Forskarskolan

PM-internat:
vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet:
vecka 10–11

Teorikurs:
vecka 7–13

Konferens inom samarbetet med York och Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander:
vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: 
Deadline 15 september

Höstinternat: 
Andra hälften av september

Utlysning mobilitetsstipendium: 
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte:
Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska problem":
vecka 47–02