Doktorander

Sedan Forskarskolan inledde sin verksamhet höstterminen 2001 har ett stort antal doktorander deltagit i samarbetet. Här hittar du nuvarande doktorander (finansierade antingen av Forskarskolan eller fakultet) samt en lista på alla de avhandlingar som publicerats av forskarskolefinansierade doktorander.

Nuvarande doktorander

Disputerade och avhandlingar

Vid disputation

Detta händer 2023

PM-internat:

1–3 februari

Nordiska skrivbordsbytet:

vecka 10–11

Historisk teori:

16 februari–21 mars

Karriärinternat på Mossbylund:

17–19 april

FYB-konferens i Bielefeld:

30 maj–2 juni

Skrivreträtt på Drakamöllan:

16–18 augusti

Introduktionsdag för nya doktorander:

8 september

Höstinternat i Mölle: 

20–22 september

Utlysning mobilitetsstipendium: 

Deadline 15 oktober

Historisk metod:

27 oktober – 28 november

Utlysning stipendier för utbyte inom Norden:

Deadline 1 november

Kursen "Historiska problem":

vecka 45–04

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25