Doktorander

Sedan forskarskolan inledde sin verksamhet höstterminen 2001 har ett stort antal doktorander deltagit i samarbetet. Här hittar du nuvarande doktorander (finansierade antingen av forskarskolan eller fakultet) samt en lista på alla de avhandlingar som publicerats av forskarskolefinansierade doktorander.

Nuvarande doktorander

Disputerade och avhandlingar

Vid disputation

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2021-04-19