Verksamhet

Forskarskolan i historiska studier har en bred verksamhet och erbjuder goda möjligheter för doktoranderna att få diskutera och utveckla sina avhandlingsprojekt både nationellt och internationellt. Kärnan i verksamheten är de två årliga internatet. Utöver dessa erbjuds kurser, workshops, temadagar, mobilitetsstipendier, skrivbordsbyten, internationella konferenser och hjälp till internationell publicering.

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2020-06-22