Mobilitetsstipendium

Mobilitetsstipendium

Forskarskolan utlyser varje höst mobilitetsstipendier. Dessa kan sökas av alla doktorander som ingår i samarbetet och innebär medel för minst en månads sammanhängande vistelse vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är en möjlighet för Forskarskolans doktorander att få vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som direkt kan främja arbetet med avhandlingen. Ansökan, som sker på särskild blankett, ska innehålla:

 • Motivering av hur vistelsen främjar arbetet med avhandlingen.
 • En inbjudan från det utländska lärosätet där det framgår att arbetsplats erbjuds under vistelsen.
 • Ett intyg från den sökandes huvudhandledare om utlandsvistelsens betydelse för avhandlingsarbetet.
 • En budget för vistelsen.

En sakkunniggrupp på två personer, utsedd av Forskarskolans samarbetsråd, föreslår för ledningsgruppen vilka av de sökande som bör beviljas stipendiet. Om ansökningarna bedöms lika i enlighet med de krav som anges ovan ska bedömargruppen ta hänsyn till följande kriterier:

 • I första hand ska doktorander som visat betydande aktivitet inom Forskarskolans verksamhet ha en fördel.
 • Därutöver ska de som har kommit längst i utbildningen prioriteras.
 • En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Stipendierna omfattar max 50 000 kronor för en sammanhängande vistelse på minst en månad. Medel kan endast användas till att betala en tur-och-returresa till vistelseorten och boende med möjlighet till självhushållning. Ansökan ska innehålla en budget som visar detta. Kursavgifter eller traktamente betalas inte av forskarskolan. Avvikelser från budget ska kommuniceras med Forskarskolans ledningsgrupp. Avvikelser som inte meddelats ledningsgruppen bekostas inte av Forskarskolan.

Stipendiet betalas ut efter specifikation av kostnader (reseräkning). För doktorander antagna utanför Historiska institutionen i Lund utbetalas stipendiet vid respektive heminstitution som sedan ersätts via faktura.

En rapport ska lämnas in senast två månader efter avslutad vistelse.

Ansökan för 2024 är nu stängd.

Tidigare stipendiater

Utlysning 2022

 • Evelina Kallträsk (LU): University of Groningen
 • Jens Carlesson Magalhães (GU): Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische studien (MMZ), Universität Potsdam
 • Oscar Nygren (SH): Saxo-institutet vid Köpenhamns universitet

Extrautlysning 2022

 • Markus Hansen (LU): Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business).

Utlysning 2019

 • Fredrika Larsson (LU): uppskjutet på grund av Covid-19-pandemin.

Utlysning 2018

 • Jagger Andersen Kirkeby (LU): Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College, University of London

Utlysning 2017

 • Ellen Sunesson (LU): Departement of American Studies and Ethnicity, USC (University of Southern California), Los Angeles, USA
 • Martin Andersson (SH): Cambridge University, The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (CAMPOP)

Utlysning 2016

 • Katarzyna Herd (LU): Åbo Akademi
 • Irene Selsvold (GU): IPCAA/Kelsey Museum, University of Michigan
 • Anna Gustavsson (GU): Universitat de Barcelona

Utlysning 2015

 • Kerstin Hundahl (LU): Western Michigan University, Kalamazoo
 • Viktor Pressfeldt (LU): University of Notre Dame i South Bend Indiana

Utlysning 2014

 • Bolette Frydendahl Larsen (LU): Warwick University's Centre for the History of Medicine
 • Johan Pries (LU): UC Berkeley
 • Kristoffer Ekberg (LU): Ralahine Centre for Utopian Studies i Limerick
 • Sophia Tolmacheva (GU): Higher School of Economics (Moskva)

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för mobilitetsstipendiet är forskarskolans biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid det uppdaterade ramverksdokumentet eller hör med ansvarig inom forskarskolan.
Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25