Mobilitetsstipendium

Stipendierna som utlyses en gång om året kan bara sökas av doktorander som ingår i forskarskolesamarbetet. Det innebär medel för minst en månads vistelse vid ett utländskt lärosäte. Stipendierna är tänkta som en möjlighet för forskarskolans doktorander att vistas en tid i en utländsk forskningsmiljö som kan främja arbetet med avhandlingen. Ansökan ska påvisa att så är fallet. Det krävs en inbjudan från det utländska lärosätet där det framgår att arbetsplats erbjuds under vistelsen. Det krävs även ett intyg från den sökandes huvudhandledare om utlandsvistelsens betydelse för arbetet med avhandlingen. En sakkunniggrupp på två personer som utses av forskarskolans samarbetsråd föreslår för ledningsgruppen vilka av de sökande som förordas erhålla mobilitetsstipendiet. Om ansökningarna bedöms lika i enlighet med de krav som anges ovan ska bedömargruppen ta hänsyn till följande kriterier. I första hand ska doktorander som visat betydande aktivitet inom forskarskolans verksamhet ha en fördel. Därutöver ska de som har kommit längst i utbildningen prioriteras. En jämn könsfördelning ska även eftersträvas. Stipendierna omfattar max 40 000 kronor för en vistelse på minst en månad. Bidraget ska täcka extra kostnader i samband med utlandsvistelsen. Inga ytterligare bidrag utgår från forskarskolan. Bidraget betalas ut efter specifikation av kostnader (reseräkning). För doktorander antagna utanför Historiska institutionen i Lund utbetalas reseräkning vid respektive heminstitution som sedan ersätts via faktura. Stipendierna utlyses varje hösttermin. En kortfattad rapport ska lämnas in efter mobilitetsstipendiets utnyttjande till den ansvarige utbildningskoordinatorn.

Välkommen att söka mobilitetsstipendium för 2022

Forskarskolan utlyser tre mobilitetsstipendier för 2022. Deadline för ansökan via blankett är den 15 oktober 2021.

Tidigare stipendiater

Utlysning 2019

 • Fredrika Larsson (LU): uppskjutet på grund av Covid-19-pandemin.

Utlysning 2018

 • Jagger Andersen Kirkeby (LU): Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College, University of London

Utlysning 2017

 • Ellen Sunesson (LU): Departement of American Studies and Ethnicity, USC (University of Southern California), Los Angeles, USA
 • Martin Andersson (SH): Cambridge University, The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (CAMPOP)

Utlysning 2016

 • Katarzyna Herd (LU): Åbo Akademi
 • Irene Selsvold (GU): IPCAA/Kelsey Museum, University of Michigan
 • Anna Gustavsson (GU): Universitat de Barcelona

Utlysning 2015

 • Kerstin Hundahl (LU): Western Michigan University, Kalamazoo
 • Viktor Pressfeldt (LU): University of Notre Dame i South Bend Indiana

Utlysning 2014

 • Bolette Frydendahl Larsen (LU): Warwick University's Centre for the History of Medicine
 • Johan Pries (LU): UC Berkeley
 • Kristoffer Ekberg (LU): Ralahine Centre for Utopian Studies i Limerick
 • Sophia Tolmacheva (GU): Higher School of Economics (Moskva)

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för mobilitetsstipendiet är forskarskolans biträdande studierektor Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid det uppdaterade ramverksdokumentet eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-06-23