Temadagar

Forskarskolan arrangerar återkommande temadagar. De kan bestå av offentliga föreläsningar med tutorials ledda av en inbjuden gäst, gärna en ledande forskare från ett internationellt universitet. Doktorander ges då möjlighet att delta i individuella samtal, så kallade tutorials. De förväntas presentera en text där de beskriver sitt avhandlingsprojekt och får sedan kommentarer av gästforskaren på sitt arbete. En temadag kan även bestå av paneldiskussioner. Temadagarna kan delvis vara öppna för doktorander och forskare från andra ämnen än de som ingår i forskarskolesamarbetet. Doktorander är välkomna att ge förslag på gäster att bjuda in.

Tidigare temadagar

TEMADAG med Ian Wood (University of Leeds, Institute for Medieval Studies), 20 november 2017. Öppen föreläsning: Transformations of the Roman World. The Historiography of the Fall of the Roman Empire.TEMADAG med Sasha Mullally (New Brunswick University), 9 oktober 2017. Öppen föreläsning: Therapeutic Craft and Productive Healing. Citizenship Ideals and Early Occupational Therapy, 1905-1925.TEMADAG med Geoff Cubitt (University of York), 1 juni 2016. Öppen föreläsning: Anniversaries, Time and Community. Towards an Anatomy of Commemoration.TEMADAG med Silvia Serena Tschopp (Institut für Europäische Kulturgeschichte, Universität Augsburg), 18 maj 2016. Öppen föreläsning: Cultural History - Trends and Perspectives.TEMADAG med Jacqueline van Gent (University of Western Australia), 21 april 2015. Öppen föreläsning: Writing Colonial Encounters as Global Histories.TEMADAG med Barbara Rosenwein (University of Chicago), 7-8 april 2014. Öppen föreläsning: How to do Emotions History – and Why Bother!

Resor i samband med temadagar

Forskarskolan står för alla kostnader för deltagare inom forskarskolan i samband med temadagar som ges i dess regi. Resor bekostas från den ort man har sin anställning. Sådana resor ska bokas via Historiska institutionen i Lund, via Ariadne Eleni Fioretos.

Vem ska jag ta kontakt med?

För frågor om temadagar, vänd dig till Maria Småberg.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-03-28