Vid disputation

Vid disputation

De doktorander som har varit finansierade av forskarskolan ska vid tryckningen av boken infoga en lista med alla de avhandlingar som har tillkommit inom forskarskolan. Listan fås av Maria Småberg. De doktorander som har varit finansierade av forskarskolan ska sända ett exemplar av avhandlingen  till varje ordinarie ledamot inom samarbetsrådet. Fakultetsfinansierade doktorander är också välkomna att skicka sina avhandlingar.

Språkgranskning av avhandling

Forskarskolan finansierar språkgranskning med maximalt 20.00 kr för avhandling som skrivs på annat språk än modersmålet. Stödet utgår till doktorander finansierade av forskarskolan.

Ansökan om språkgranskning ska skickas till Maria Småberg. Offert ska bifogas ansökan.

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-03-18