Stipendium för språkkurs/kompetensutveckling

Vid speciella behov av att gå en språkkurs eller annan nödvändig kompetensutveckling bekostar forskarskolan kursavgiften på max 6 000 kr. Det kan röra sig om kurser i svenska för doktorander med annat modersmål eller kompetensutveckling inom språk/paleografi för att arbeta med och tolka källmaterial. Doktorander inom forskarskolan kan ansöka om stipendiet vid behov och max tre antal gånger, det vill säga sammantaget max 18 000 kr.

Ansökan ska innehålla:

  • Information om sökanden, heminstitution, avhandlingsämne, handledare, hur långt in i forskarutbildningen doktoranden är.
  • En offert eller liknande från den institution som ger språkkursen.
  • En kortare förklaring till varför det är viktigt att gå en språkkurs/kompetensutveckling för avhandlingsarbetet.
  • Ett utlåtande från handledare om att språkstudier/kompetensutveckling är viktigt för avhandlingsarbetet.

Ansökan om stipendium för språkkurs/kompetensutveckling sker på särskild blankett som skickas till biträdande studierektor Maria Småberg.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-12-01