lu.se

Nationella forskarskolan i historiska studier

Den nationella forskarskolan i historiska studier med bas vid Lunds universitet är en central och framgångsrik infrastruktur för forskarutbildning i tio ämnen med historisk inriktning. Forskarskolan är ett välutvecklat samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Forskarskolan finansierar doktorandanställningar och är en kvalitetsdrivande infrastruktur som erbjuder bland annat årliga internat, kurser, handledning och nationella och internationella utbyten. Genom forskarskolan får doktoranderna tillgång till en stor forskarmiljö och möjlighet att skapa egna nätverk.

Året i Forskarskolan

PM-internat: vecka 4 eller vecka 5

Skrivbordsbyte inom Norden: vecka 10 - 11

Teorikurs: vecka 7 - 13

Konferens inom samarbetet med York och Bielefeld: vecka 23 eller vecka 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitetsstipendium: Deadline 15 oktober

Utlysning skrivbordsbyte inom Norden: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: vecka 45 och 46

Kursen "Historiska problem": vecka 47 - 2

Besök FS på facebook

Gå med i gruppen "Forskarskolan i historiska studier" du också