Den nationella forskarskolan i historiska studier med bas vid Lunds universitet är en central och framgångsrik infrastruktur för forskarutbildning i tio ämnen med historisk inriktning. Forskarskolan är ett välutvecklat samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Forskarskolan finansierar doktorandanställningar och är en kvalitetsdrivande infrastruktur som erbjuder bland annat årliga internat, kurser, handledning och nationella och internationella utbyten. Genom forskarskolan får doktoranderna tillgång till en stor forskarmiljö och möjlighet att skapa egna nätverk.

PM-internat på Zoom 27–29 januari

Historisk teori 23 mars–30 april (OBS nya datum)

Kontakta oss
i forskarskolan

Året i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2