lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Termin 6 Kandidatkurs i Historia

Teori och metodkurs 7,5 hp
Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Anmälan till kursen för programstudenter sker via programkoordinatorn.

Mer information:

Program coordinator

Anna Nilsson Hammar

Academic advisor

Anna Wallette

Director of studies (first cycle)

Marie Lindstedt Cronberg