lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Bachelor's Programme in History (in Swedish)

Since the programme’s language of instruction is Swedish, there is no translation in English available.

Termin 6 Kandidatkurs i Historia

Teori och metodkurs 7,5 hp
Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Aktuell termin: Vårtermin 2020 Kandidatkurs i Historia HISK37

Termin 6 söker du på egen hand. Anmälan till kurser för programstudenter på antagning.se före 15 april, kontakta programkoordinatorn för mer information.

Mer information: