lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Calendar

To previous month April To next month   To previous year 2020 To next year
  M T W T F S S
14       1   2   3   4   5  
15   6   7   8   9   10   11   12  
16   13   14   15   16   17   18   19  
17   20   21   22   23   24   25   26  
18   27   28   29   30        


Showing 17 events from 2020-04-14 Tu until 2020-11-12 Th from the subject calendar för History

From the Calendar of the History

2020-04-14 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Brian Farrell, National University of Singapore

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT Brian Farrell: The Grand Strategy of ‘Empty Space’: the Northwest Frontier and the Great Game, 1864-1907

Abstract
In November 1864 Prince A.M. Gorchakov, Imperial Chancellor and Foreign Minister of the Russian Empire, circulated a memorandum to Russian diplomatic missions abroad. He sought to clarify for them Russian policy towards expansion in Central Asia, to enable them to brief their host governments. Gorchakov... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-04-16 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Karl Haikola

Opponent Seminarieledare: Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Karl Haikola, presentation av avhandlingstext


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-04-21 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Opponent Seminarieledare Svante Norrhem

Higher Seminar, History

Skiss-seminarium. Presentation av korta projektskisser för ansökningar om medel.


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-04-28 Tu   13:15 - 15:00   LUX C121


Seminar

Author Peter Burke

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT: Peter Burke, A History of Ignorance, föreläsning. Samordnat med Kunskapshistoriska seminariet


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-04-28 Tu   13:15 - 15:00   LUX C121


Seminar

Lecturer Peter Burke

http://www.hist.lu.se/historia/kalendarium/?t...

INSTÄLLT: Peter Burke, A History of Ignorance?

Samarrangemang med högre seminariet i historia samt bokhistoria, mediehistoria och idé- och lärdomshistoria.


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-05-07 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Anton Jansson

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

[Via Zoom] Anton Jansson, Humanistisk kunskap och efterkrigstidens kristna deloffentlighet – diskussion kring de teoretiska begreppen deloffentlighet, arena, aktör och cirkulation.


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-05-12 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Anna Clarke

Opponent Seminarieledare: Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Historiographical silences: Exploring Australian narratives


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-05-18 Mo   13:15 - 16:00   LUX B129


Seminar

Lecturer Marina Bezzi, Joshua Ehrlich, Thomas Ruoss

http://www.hist.lu.se/historia/kalendarium/?t...

INSTÄLLT: Visiting Fellows: Economic education, ideas of knowledge and geography as the eye of history

Vårens tre forskare inom det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet presenterar sina arbeten: Marina Bezzi (Brasilia), Joshua Ehrlich (Macau) och Thomas Ruoss (Leuven)


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-05-19 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Kapil Raj

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

INSTÄLLT Kapil Raj, Kunskapscirkulation i Indiska oceanen under tidigmodern tid (prel titel).


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-05-26 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author David Heidenblad Larsson

Opponent Seminarieledare Svante Norrhem

Higher Seminar, History

Wikipediaworkshop - om konsten att skriva en wikipediaartikel.

Efter en introduktion om hur man skriver i Wikipedia har vi en workshop där deltagarna kan skriva egna wikipediaartiklar eller redigera befintliga artiklar. Tanken är att synliggöra forskning.


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-06-03 We   14:15 - 16:00   LUX C126


Symposium

Lecturer Panel: Malin Arvidsson, Sara Eldén, Jonatan Nästesjö Moderator: David Larsson Heidenblad

Panelsamtal "Livet efter disputation" följt av bokrelease för "Ett år av akademiskt skrivande: Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare"

Panelsamtal med Malin Arvidsson (mänskliga rättigheter), Sara Eldén (sociologi) och Jonatan Nästesjö (utbildningsvetenskap) på temat "Livet efter disputation". Samtalet leds av David Larsson Heidenblad (historia) som diskuterat dessa frågor i sin blogg "Ett år av akademiskt skrivande". Panelsamtalet- med e... Show everything


History

From the Calendar of the History

2020-09-01 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Dorothée Goetze

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Dorothée Goetze: Tidig modern integration i Östersjöregionen. En projektskiss för ett habilitationsprojekt


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-09-15 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Johannes Ljungberg

Higher Seminar, History

Johannes Ljungberg: Forskningspresentation i samverkan med det tidigmoderna seminariet.

Presentation av privacy-projektet i Köpenhamn, ett forskningsprojekt om privatlivets historia i Europa i tidigmodern tid.https://teol.ku.dk/privacy/about-privacy/


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-10-01 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Rasmus Söndergaard

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Rasmus Söndergaard, Reagan, Congress, and Human Rights: Contesting Morality in US Foreign Policy

Abstract:
This book traces the role of human rights concerns in US foreign policy during the 1980s, focusing on the struggle among the Reagan administration and members of Congress. It demonstrates how congressional pressure led the administration to reconsider its approach to human rights and craft a conservativ... Show everything


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-10-08 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Karolina Enquist Källgren

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Karolina Enquist Källgren, Cirkulerande essenser: mellan laboratoriemått och erfarenheten av det oändliga


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-10-13 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Martin Ericsson

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Martin Ericsson, What Happened to 'Race' in 'Race Biology'/? The Swedish Instiute for Race Biology after 1935


Department of History | This Subject's Calendar
History

From the Calendar of the History

2020-11-12 Th   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Author Helle Strandgaard Jensen (Århus)

Opponent Seminarieledare Yvonne Maria Werner

Higher Seminar, History

Helle Strandgaard Jensen, Digital historia


Department of History | This Subject's Calendar
History