Person

Yvonne Maria Werner

Professor

  • History
  • Department of History

Contact information

E-mail yvonne_maria.wernerhist.luse

Phone +46 46 222 01 56

Mobile +46 073 248 88 06

Room LUX:A320

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code 30

I am professor in history and working as a teacher and researcher at the Department of History. In my research, I have especially devoted myself to Nordic Catholic cultural history in the 19th and 20th century, and I have participated in several major research project as ´for example ’Religious transitions - individual, community, society’ and ’Churches and European Integration’. I have led the research projects "The female monastic movement in Scandinavia. A female counter-culture in modern society", which was completed in 2004, and ’Christian manliness - a paradox of modernity: Men and religion in a North European context 1840-1940’, which has resulted in several publications. In 2010, I initiated a new research project on ’Anti-Catholicism and anticlericalism in modern society in a transnational perspective. In connection with my research, I have developed several thematic courses on the interplay between politics, religion, gender and society.

Research

My profile in Lund University research portal

Books (10)

Editorships (8)

Articles (13)

Book chapters (44)

Encyclopaedia entries (4)

Conference contributions (5)

Reviews (56)

Articles in specialist publications and popular press (16)

Newspaper articles (3)

Miscellaneous (1)

Supervision at Lund University (3)

Teaching

Other tasks and qualifications

Jag har alltsedan 1990-talet deltagit i respektive lett en rad nationella och internationella forskningsprojekt och nätverkssamarbeten, och jag är en flitig konferensdeltagare och föredragshållare, även i sammanhang utanför universitetet. Under perioden 2005-2013 var jag ordförande i Historiska föreningen i Lund, och jag är medlem i en rad lärda sällskap, bl.a. Vetenskapssocieteten och Karl-Johanförbundet i Uppsala. Jag har suttit med i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper, postdok- och omfördelningspanel i flera omgångar och medverkar som granskare också för andra vetenskapsråd och stiftelser i Sverige och Norden.

Jag hade ledningsansvar för organiseringen av Svenska historikermötet i Lund 2008, och jag har organiserat en rad forskarmöten – från sessioner och workshops till internationella konferenser. Under årens lopp har jag haft många sakkunnig- och betygsnämndsuppdrag, och och jag har varit fakultetsopponent både i Sverige, Belgien, Danmark, Norge och Tyskland. Jag är aktiv som handledare på alla nivåer och har som huvud- respektive biträdande handledare fört flera doktorander till disputation. Vidare är jag medlem i Forskarskolans i Lund ledningsgrupp och samarbetsrådsnämnd.

Jag har varit huvudhandledare för doktoranderna Johannes Ljungberg och Bonnie Clementsson som disputerade 2016 respektive 2017:

http://www.hist.lu.se/person/BonnieClementsson/

http://www.hist.lu.se/en/person/JohannesLjungberg

Yvonne Maria Werner

Professor

  • History
  • Department of History

Contact information

E-mail yvonne_maria.wernerhist.luse

Phone +46 46 222 01 56

Mobile +46 073 248 88 06

Room LUX:A320

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code 30

Page Manager: anna.wallettehist.luse | 2020-06-22