Course

Course code: HISS28
Swedish title: Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3
ECTS credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Master's Programme in Historical Studies, History

Study period: spring semester 2023
Type of studies: full time, day
Study period: 2023-04-27 – 2023-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70952

Introductory meeting: 2023-05-04 at 10:15 – 12:00 in LUX:A127

Teachers: David Larsson Heidenblad, Johan Östling

Information

Under våren 2023 ges kursen "Kunskapshistoria". För mer information om kursen, kontakta programkoordinatorn Joachim Östlund, e-post: joachim.ostlund@hist.lu.se

Description

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier för studenter med inriktning historia.

Tematiska fördjupningskurser anordnas för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen problemkomplex är alltid nära kopplad till pågående forskning inom ämnet.

Under våren 2022 ges kursen Moderna samhällsbyggen - erfarenheter från framstegens och katastrofernas århundrade. Kursen kommer dels att kretsa kring kampen mellan demokratier och diktaturer under 1900-talet, dels handla om centrala likheter och skillnader i moderna samhällsbyggen, till exempel synen på välfärd och centrala begrepp som hygien, framsteg och modernitet

 

Important dates – spring semester 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
27 April 2023 – 4 June 2023

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 13,750
First payment: SEK 13,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Introductory meeting

Thursday, 4 May
at 10:15 – 12:00
LUX:A127, compulsory

Page Manager: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-22