21

Mar

Kommissionshistoria - en historiedidaktisk utmaning

21 March 2024 16:15 to 18:00 Seminar

Klas-Göran Karlsson förmedlar sina intryck av att som historiker och historiedidaktiker ha varit ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i flera år. Så här beskrivs kommissionen: ”Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen.” Vilken eller vems historia får utrymme i ett statligt kommissionsarbete är centrala historiedidaktiska frågor som Karlsson kommer att uppehålla sig vid.

About the event:

21 March 2024 16:15 to 18:00

Location:
LUX B:240

Contact:
ulf.zanderhist.luse

Save the event to your calendar