25

Apr

Framtiden är inte vad den har varit – om tid och temporalitet

25 April 2024 16:15 to 18:00 Seminar

Jenny Gustafsson, fil. dr i idé- och lärdomshistoria vid Södertörns högskola, Helén Persson, biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, presenterar ett pågående projekt om hur tid och temporalitet genomgår ständiga förändringar. Mot bakgrund av teoretiska förklaringsmodeller av tid och temporalitet diskuterar de hur olika aspekter av tid och temporalitet kommer till uttryck i klimataktivisters framtidsförväntningar, utbildningspolitiken från mitten av 1900-talet fram till våra dagar och ungdomars historiereferenser på internetforum.

About the event:

25 April 2024 16:15 to 18:00

Location:
LUX B:240

Contact:
ulf.zanderhist.luse

Save the event to your calendar