Person

Ulf Zander

Professor

 • History
 • Department of History

Contact information

E-mail ulf.zanderhist.luse

Phone +46 46 222 79 61

Mobile +46 73 403 46 51

Room LUX:A325

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code 30

Ulf Zander is Professor of History at the Department of History, Lund University.

His main interest is how history is communicated. He has published on debates on and uses of Swedish history from late 19th century to early 21st century as well as on monuments, film, history and identity.

Another of his research interests is the Holocaust and representations of the Nazi genocide in Scandinavia and Great Britain after 1945. Zander has co-edited a number of anthologies and was the editor of Scandia, one of the leading Swedish Academic journals in history, 2003–05.

Research

My profile in Lund University research portal

At present, a few research projects are at hand. I´m writing a book together with historian and film historian Tommy Gustafsson about the Swedish warrior king Charles XII in Swedish cinema.

Another of my research intersts is the Holocaust in Scandinavian and British post-war debate, from 1945 and onwards. Related to this question is a project in which the history of Communism and National Socialism is analysed as one entangled historical narrative. The framework of this project is a large national and international scholarly network.

Furthermore, I´m working on war and terrorism as represented in films and, with colleagus at the Department of History in Lund, a project on learning processes of history in present-day Swedish society. My task is to anlayse the Second World War and the Holocaust in present-day Swedish memory politics.

Books (4)

 • Zander, U. (2012). Förintelsens röda nejlika : Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol. Forum för levande historias skriftserie. Forum för levande historia.
 • Zander, U. (2012). Holokausta sarkana nelke : Rauls Vallenbergs ka vesterkulturas simbols. Atena.
 • Zander, U. (2006). Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet. Historiska Media.
 • Zander, U. (2001). Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Nordic Academic Press. Dissertation.

Editorships (26)

 • Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (2015). (Eds.) Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Agerings bokförlag.
 • Hammar, I. & Zander, U. (2015). (Eds.) Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv. Studentlitteratur AB.
 • Karlsson, K.-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (2015). (Eds.) Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism : A Comnaz Analysis. Lexington Books.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2014). (Eds.) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. Studentlitteratur AB.
 • Karlegärd, C. & Zander, U. (2013). (Eds.) Vad gjorde du under kriget, morfar?. Skrifter med historiska perspektiv, 13. Malmö högskola.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2009). (Eds.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Andra reviderade upplagan. Studentlitteratur AB.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2009). (Eds.) Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Studentlitteratur AB.
 • Dietsch, J., Karlsson, K.-G., Törnquist-Plewa, B. & Zander, U. (2007). (Eds.) Historia mot strömmen. Kultur och konflikt i det moderna Europa. Carlsson Bokförlag.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2006). (Eds.) The Holocaust on Postwar Battlefields : Genocide as Historical Culture. Sekel Bokförlag.
 • Karlsson, K.-G., Ulvros, E. H. & Zander, U. (2006). (Eds.) Historieforskning på nya vägar. Nordic Academic Press.
 • Cronqvist, M., Alm, M., Småberg, M. & Zander, U. (2005). (Eds.) Institutionens själ. En vänskrift till Leif Eliasson. Department of History, Lund university.
 • Zander, U. (2005). (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning. Scandia, 71:1.
 • Zander, U. (2005). (Ed.) Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Scandia, 71:2. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Ahonen, S., Poulsen, M., Stugu, O. S., Thorkelsson, M. & Zander, U. (2004). (Eds.) Hvor går historiedidaktikken? : historiedidaktikk i Norden 8. Skriftserie fra historisk institutt, 45. Trondheim: Institut for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2004). (Eds.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur AB.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2004). (Eds.) Holocaust Heritage : Inquiries into European Historical Cultures. Sekel.
 • Zander, U. (2004). (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning. Scandia, 70:2. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Zander, U. (2004). (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning. Scandia, 70:1. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2003). (Eds.) Echoes of the Holocaust. Historical Culture in Contemporary Europe. Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2003). (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning. Scandia, 69:1. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Zander, U. (2003). (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning. Scandia, 69:2. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (2002). (Eds.) På historiens slagfält : En festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Sisyfos förlag.
 • Andersson, L. M., Zander, U. & Berggren, L. (2001). (Eds.) Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna. Nordic Academic Press.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2000). (Eds.) Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöområdet. Albinsson & Sjöbergs Förlag.
 • Andersson, L. M. & Zander, U. (1999). (Eds.) Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer. Historiska Media.
 • Andersson, L. M. & Zander, U. (1997). (Eds.) In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien. Lagerbringbiblioteket. Historiska Media.

Articles (22)

 • Zander, U. (2015). Dans l’œil de la tempête : la Suède et la Shoah. Revue d´historie de la Shoah, 277-290. Centre national du livre et de la Foundation pour la mémoire de la Shoah.
 • Zander, U. (2014). Tillbaka till framtiden? Robocop och Detroit som dystopi. Scandia. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2012). Raoul Wallenberg - en förebild i tiden? Reflexioner kring ett jubileumsår. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 118-131. Historielärarnas förening.
 • Alvén, F. & Zander, U. (2011). ”Och deras skott långt fjärran eko väckt.” : Historiebruk och The Minute Man. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 85-101. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2011). Fyra bombdåd och en begravning : Brittisk debatt om terrorism, integration och utanförskap. Multiethnica. Meddelande Från Centrum För Multietnisk Forskning, Uppsala Universitet, 3-7. Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.
 • Zander, U. (2011). Stauffenberg – en officer och gentleman? : Historiebruk och tjugondejuliattentatet mot Hitler 1944. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 102-118. Historielärarnas förening.
 • Burch, S. & Zander, U. (2008). Preoccupied by the Past The Case of Estonian's Museum of Occupations. Scandia, 74, 53-73. Stiftelsen Scandia.
 • Burch, S. & Zander, U. (2008). Preoccupied by the Past. The Case of Estonanian´s Mueum of Occupations. Scandia, 74, 53-73. Stiftelsen Scandia.
 • Gerner, K. & Zander, U. (2004). Fredrik Böök i offentligheten – en introduktion. Scandia, 70, 17-20. Stiftelsen Scandia.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Bildrepresentationer och bildanalys - replik till Thomas Roth. Scandia, 70, 99-100. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). Breslau och Königsberg – försvunna städer?. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 31-42. Historielärarnas förening.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2003). Det neutrala landet ingenstans. Bilder av andra världskriget och den svenska utopin. Scandia, 69, 209-242. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). Humanistisk historieförmedling i komparativ belysning – reflexioner kring ett danskt projekt. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 117-120. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2001). En nationell historia för alla svenskar? Om historiebruk och den svenska historien. Rapport fra Farums arkiver og museer, 14-25. Farums Arkiver & Museer.
 • Zander, U. (2001). Humanistisk historieförmedling. Reflexioner utifrån ett danskt projekt. Historisk Tidskrift, 171-192. Svenska historiska föreningen.
 • Zander, U. (2001). Politik, historia och Hollywood. Internationella Studier, 33-43. Utrikespolitiska Institutet, Stockholm.
 • Zander, U. (2000). Den slingrande vägen från Auschwitz. Om Förintelsens bilder och de eventuella sambanden mellan då och nu. Scandia, 66, 283-319. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2000). Länge lever Lenin. Kult, kritik och kitsch kring kommunistledaren. Nordisk Østforum, 14, 37-52. Cappelen Damm Akademisk.
 • Zander, U. (1999). Hur stort är fäderneslandet? Skånsk historia och dansk-svenska gränser från sekelslut till sekelslut. ALE, 12-30. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
 • Zander, U. (1999). Statyernas krig i den väpnade fredens tid. Monument och nationalism i Europa 1870-1914. Rig, 65-79. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Zander, U. (1997). Från nationell till demokratisk ideologi eller berättelsen om samhällskunskapens uppgång och historieämnets fall. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 6, 21-51. Uppsala Universitet, Centrum för didaktik.
 • Zander, U. (1997). Soldater som alla andra? Waffen-SS som politiskt, moraliskt och historiografiskt problem. Pennan & Svärdet, 3, 25-36. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Book chapters (63)

 • Hammar, I. & Zander, U. (2015). Antiken på film och i tv: en introduktion. In Hammar, I. & Zander, U. (Eds.) Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv. (pp. 9-53). Studentlitteratur AB.
 • Karlsson, K.-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (2015). Introduction. In Karlsson, K.-G., Stenfeldt, J. & Zander, U. (Eds.) Perspectives on the Entangled History of Communism and Nazism : A Comnaz Analysis (pp. 1-8). Lexington Books.
 • Zander, U. (2015). Antietam 1862 – amerikanska inbördeskrigets blodigaste dag. In Frankson, A. (Ed.) Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit (pp. 79-94). Bokförlaget Semic.
 • Zander, U. (2015). En legend för alla tider? Kung Arthur som romare och britt på vita duken. In Hammar, I. & Zander, U. (Eds.) Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV (pp. 219-239). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2015). Historieförmedlingens villkor. Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare. In Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (Eds.) Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran (pp. 31-50). Agerings bokförlag.
 • Zander, U. (2015). Waterloo 1815 – Napoleons sista strid. In Frankson, A. (Ed.) Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit (pp. 63-78). Bokförlaget Semic.
 • Zander, U. (2014). Första världskriget i film och på television. In Nilson, B. (Ed.) Historielärarnas förenings årsskrift. 2014 (pp. 129-152). Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2014). Historiekulturella manifestationer : historia i ord, bilder och musik. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning (pp. 97-175). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2014). Med hopp i hjärtat och vingar på deras hälar : Från OS i Paris 1924 till OS i London 2012 via Chariots of Fire. In Sjöblom, P. & Tolvhed, H. (Eds.) Idrott, historia och samhälle : Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2014 (pp. 110-128), 24. Svenska idrottshistoriska föreningen.
 • Zander, U. (2014). På vakt eller på krigsstigen? Andra världskriget i svensk 2000-talstappning. In Hedling, E. & Wallengren, A.-K. (Eds.) Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni (pp. 23-41). Bokförlaget Atlantis.
 • Zander, U. (2014). Propaganda som vapen. In Frankson, A. & Nyberg, A. (Eds.) Krigspropaganda : från 1914 till idag (pp. 6-26). Bokförlaget Semic.
 • Zander, U. (2014). Röde Orms många liv. In Malmquist, J.-E. (Ed.) Skribenter och generaler. Frans G. Bengtsson-studier XVII (pp. 22-39), 27. Frans G. Bengtsson-sällskapet.
 • Eliasson, P., Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2013). Att förena teori och praktik – om Christer Karlegärds historiedidaktiska gärning. In Zander, U. (Ed.) Vad gjorde du under kriget, morfar? (pp. 178-190), 13. Malmö högskola.
 • Zander, U. (2013). Historia i fotografier och fotografier som historia. In Kruse, T. (Ed.) Med Helsingborg i sökaren. Lindberg Foto och AB Helsingborgs-bild 1938–1984. Kring Kärnan (pp. 22-38), 39. Helsingborgs museer & Helsingborgs museiförening.
 • Zander, U. (2013). Horatio Nelson - en odödlig hjälte. In Frankson, A. & Nyberg, A. (Eds.) Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel (pp. 113-126). Semic Förlag.
 • Zander, U. (2013). Swedish Rescue Operations during the Second World War: Accomplishments and Aftermath. In Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (Eds.) The Holocaust as Active Memory. The Past in the Present (pp. 165-185). Ashgate.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2012). Historien – livets dubbla läromästare. In Solhaug, T., Børhaug, K., Stugu, O. S. & Haugaløkken, O. K. (Eds.) Skolen, nasjonen og medborgaren (pp. 173-187). Tapir akademisk forlag.
 • Zander, U. (2012). Frans G. Bengtsson, historien och Karl XII. In Malmquist, J.-E. (Ed.) Frans G. Bengtsson-studier (pp. 9-22). Frans G. Bengtsson-sällskapet.
 • Zander, U. (2012). Oskar Schindler and Raoul Wallenberg - National, European and American Heroes. In Pinhero, T., Cieszynka, B. & Franco, J. E. (Eds.) Ideas of Europe/Ideas for Europe. An Interdisciplinary Approach to European Identity (pp. 443-454). Peter Lang Publishing Group.
 • Zander, U., Eliasson, P., Alvén, F., Rudnert, J. & Rosenlund, D. (2012). ”Det är smart att använda historia i nya händelser…” Historiebruk i skola och samhälle. In Eliasson, P., Hammarlund, K., Nielsen, C. T. & Lund, E. (Eds.) Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: historiemedvetande – historiebruk, (pp. 257-278). Malmö Högskola & Högskolan Halmstad.
 • Zander, U. (2011). World War II at 24 Frames a Second : Scandinavian Examples. In Helle, B., Claudia, L. & Erik, T. (Eds.) Historicizing the Uses of the Past : Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II (pp. 207-225). Transcript.
 • Järtelius, A. & Zander, U. (2010). Flaggan framför allt. In Söderberg, P. (Eds.) Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar (pp. 200-201), 1. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2010). Kvinnornas krig – ett internationellt perspektiv. In Söderberg, P. (Eds.) Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar (pp. 171-181), 1. Nationalencyklopedin.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2009). Modernitetetens katastrofer. Historiemedvetande och historiekultur i 1900-talets skymningsland. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv (pp. 13-27). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2009). "That sinking feeling." Titanic som dröm, trauma och underhållning. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv (pp. 29-55). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2009). Etermedia och film. In Christensson, J. (Ed.) Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet (pp. 91-115). Bokförlaget Signum.
 • Zander, U. (2009). Waffen-SS i dåtid och nutid. In Schüle, W. & Månsson, M. (Eds.) Pansarslaget vid Prochorovka (pp. 11-29). Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2008). Till främmande land. In Christensson, J. (Ed.) Signums svenska kulturhistoria. Karl Johantiden (pp. 239-267). Bokförlaget Signum.
 • Zander, U. (2007). Bildberättelser – om filmen som förmedlare av historia och samtid. In Oker-Blom, G. & Schroeder, K. (Eds.) Minnen, myter, mening. Om berättandets olika former i undervisningen (pp. 57-69). Utbildningsstyrelsen, Helsingfors.
 • Zander, U. (2007). I skuggan av unionsupplösningen. Skandinavism, nationalism och historikermötet i Lund 1905. In Gustafsson, H., Persson, F., Tornbjer, C. & Wallette, A. (Eds.) Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900 (pp. 27-36). Sekel Bokförlag.
 • Zander, U. (2007). Modernitetskritik i svart-vitt. Chaplin mellan kapitalism, kommunism och nazism. In Dietsch, J., Karlsson, K.-G., Törnquist-Plewa, B. & Zander, U. (Eds.) Historia mot strömmen. Kultur och konflikt i det moderna Europa (pp. 212-235). Carlsson Bokförlag.
 • Zander, U. (2007). Särskiljande vatten. Nationella och regionala identiteter i Öresundsområdet kring sekelskiftet 1900. In Modéer, K. Å. (Eds.) Grændse som skiller ej! Kontakter över Öresund under 1900-talet (pp. 61-75). Museum Tusculanum Press.
 • Zander, U. (2007). Staten i staden - lokaliseringen av statliga ämbetsverket. In Oredsson, S. (Ed.) Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren (pp. 207-219). Historiska Media.
 • Karlsson, K.-G., Ulvros, E. H. & Zander, U. (2006). Inledning. In Karlsson, K.-G., Ulvros, E. H. & Zander, U. (Eds.) Historieforskning på nya vägar (pp. 9-11). Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2006). I våldets virvelvind. Adolf Eichmann i förintelsens historiekulturer. In Österberg, E. & Lindstedt Cronberg, M. (Ed.) Våld. Representation och verklighet (pp. 303-322). Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2006). To Rescue or be Rescued. The Liberation of Bergen-Belsen and the White Buses in British and Swedish Historical Cultures. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) The Holocaust - Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture (pp. 343-383). Sekel Bokförlag.
 • Gerner, K. & Zander, U. (2005). Ord och bild i Scandia – en introduktion. In Zander, U. (Ed.) Scandia : tidskrift för historisk forskning (pp. 3-6), 71. Historiska institutionen, Lunds Universitet.
 • Zander, U. (2005). Efterskrift. Befrielsen av Bergen-Belsen, 219-233. Historiska Media.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Der Zweite Weltkrieg und die schwedischen Utopie. In Flacke, M. (Ed.) Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen, Band II (pp. 569-587). Deutsches Historisches Museum.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Schweden : Der Zweite Weltkrieg und die schwedische Utopie. In Flacke, M. (Ed.) Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen (pp. 569-587), 2. Deutsches Historisches Museum.
 • Zander, U. (2004). Andra världskriget på film. In Söderberg, P. (Eds.) Andra världskriget: en uppslagsbok om bakgrund, förlopp, efterspel (pp. 94-97). Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2004). Det förflutna på vita duken. Film som historieförmedlare. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken (pp. 125-144). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2004). Det finns inget fjärde Rom. Eisenstein, Stalin och historia som film. In Snickars, P. & Trenter, C. (Eds.) Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk (pp. 167-207). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2004). Katastrofernas historiekultur. Representationer av RMS Titanics undergång och förintelsen i historiedidaktisk belysning. In Ahonen, S., Poulsen, M., Stugu, O. S., Thorkelsson, M. & Zander, U. (Eds.) Hvor går historiedidaktikken? : historiedidaktikk i Norden 8 (pp. 27-46). Trondheim: Institut for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 • Zander, U. (2004). Kvinnornas krig. In Söderberg, P. (Eds.) Andra världskriget. En uppslagsbok om bakgrund, förlopp, efterspel (pp. 116-121). Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2004). Läroböcker i sten. Historiedidaktiska aspekter på monument och minnesmärken. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken (pp. 103-123). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2003). Holocaust at the Limits. Historical Culture and the Nazi Genocide in the Television Era. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe (pp. 255-292). Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2003). Kungliga konjunkturer. Debatter om storsvenska regenter under 1900-talet. In Grönhammar, A. (Eds.) Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageskapande och kungligt kulturarv. Symposion på Livrustkammaren 2002 (pp. 17-20). Svenska Livrustkammaren.
 • Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (2002). En man med många talanger. In Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (Eds.) På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson (pp. 19-23). Sisyfos förlag.
 • Zander, U. (2002). Fänriks Ståls Sverige. In Bergsten, M. (Ed.) Svenska krig och krigiska svenskar. istorisk antologi (pp. 77-92). Historiska Media.
 • Zander, U. (2002). Historia då, nu och sedan – historieförmedling och den kontroversiella förflutenheten. In af Petersens, M. & Östlind, N. (Eds.) History Now. Det förflutnas närvaro i samtidens fotografi/The Presence of the Past in Contemporay Photography (pp. 35-49). Liljevalchs konsthall & Riksutställningar.
 • Zander, U. (2002). Med andra ögon. Svensk historia i mötet mellan svensk och utländsk debatt. In Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (Eds.) På historiens slagfält: en festskrift tillägnad Sverker Oredsson (pp. 75-95). Sisyfos förlag.
 • Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (2001). Bilden som källa. In Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (Eds.) Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna (pp. 7-16). Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2001). Riksgrundare och knäckebrödskung. Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild. In Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (Eds.) Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna (pp. 75-108). Nordic Academic Press.
 • Zander, U. (2000). Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem – i Danmark och annorstädes. In Jensen, B. E. (Ed.) At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid (pp. 103-130). Roskilde Universitetsforlag.
 • Zander, U. (2000). Minnen av krig vid Fredens hav. Konflikter och historiska symboler i Östersjöområdet. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöområdet (pp. 99-139). Albinsson & Sjöbergs Bokförlag.
 • Andersson, L. M. & Zander, U. (1999). Om "om-berättelser". Historia, fiktion och kontrafaktisk historieskrivning. In Andersson, L. M. & Zander, U. (Eds.) Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer (pp. 7-28). Historiska Media.
 • Zander, U. (1998). Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes. In Larsson, H. A. (Ed.) Historiedidaktiska utmaningar (pp. 32-68). Jönköping University Press.
 • Andersson, L. M. & Zander, U. (1997). Inledning. In Andersson, L. M. & Zander, U. (Eds.) In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien (pp. 9-22). Historiska Media.
 • Zander, U. (1997). Historia i brons och granit. Nationella monument och regionala identiteter i Öresundsområdet. In Tägil, S., Lindström, F. & Ståhl, S. (Eds.) Öresundsregionen – visioner och verklighet (pp. 26-76). Lund University Press.
 • Zander, U. (1997). Historia och identitetsbildning. In Karlegärd, C. & Karlsson, K.-G. (Eds.) Historiedidaktik (pp. 82-114). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (1997). National Identities and Historiography before and after the End of the Cold War in the Baltic Region: The Case of the Long Second World War. In Runblom, H., Nurek, M., Burdelski, M., Jonter, T. & Noreen, E. (Eds.) 50 Years After World War II. International Politics in the Baltic Sea Region 1945–1995 (pp. 63-80). Gdansk University.
 • Zander, U. (1996). Ett omstritt Malmö-monument − Karl X Gustav-statyn 1896−1996. In Billberg, I., Jörwall, L. & Liljenberg, B. (Eds.) All ljus på Malmö. Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896. Ett hundraårsminne. (pp. 207-226), 5. Elbogen, Malmö Fornminnesförening.

Prefaces (8)

 • Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (2015). Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran. In Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (Eds.) Historia vid skiljevägen : Historiekulturella sonderingar när och fjärran (pp. 7-13). Agerings bokförlag.
 • Karlsson, K.-G. & Zander, U. (2014). Inledning. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning (pp. 7-11). Studentlitteratur AB.
 • Zander, U. (2014). Vi var fallskärmsjägare : femton tyska soldatöden 1939–1945. [Host publication title missing], 7-9. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2013). Mitt helvete på östfronten : jag överlevde kriget. Frontsoldater, 1, 7-12. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2012). Med Tigern på slagfältet : Otto Carius om pansarkriget på östfronten 1941-1945. [Host publication title missing], 6-10. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2012). Skorzeny : Europas farligaste man. [Host publication title missing], 5-7. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2009). Pansarslaget vid Prochorovka. [Host publication title missing], 11-29. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2008). Hitlers krigare : SS sista strid. [Host publication title missing], 9-15. Fischer & Co.

Conference contributions (25)

 • Zander, U. (2015). ”’All I can say is that I saw it, and it is the truth.’ Jan Karski, Poland and the Holocaust 1940–2014”.
 • Zander, U. (2014). Founding Father in the West Wing : John Adams in the Television Era.
 • Zander, U. (2012). The Scarlet Pimpernel of the Holocaust. Raoul Wallenberg as a History Cultural Symbol.
 • Zander, U. (2012). What Can a Monument Tell?.
 • Zander, U. (2011). Stormaktstidens andra uppgång och fall.
 • Zander, U. (2010). Between a Rock and Hard Place? Communism and Nazism in Baltic Museums.
 • Zander, U. (2010). Problematic Hero: Memories and Monuments of Raoul Wallenberg in Hungarian Public Life.
 • Zander, U. (2009). Fictionalisation of the Holocaust and the Resistance Movement. The Example of Black Book.
 • Zander, U. (2009). Oskar Schindler and Raoul Wallenberg – National, European and American Heroes in the Post-War Age of the Holocaust.
 • Zander, U. (2009). Raoul Wallenberg as a Film and Television Hero.
 • Zander, U. (2009). Swedish Rescue Operations During the Second World War: Accomplishments and Aftermath.
 • Zander, U. (2008). Fictionalising War. The Second World War and the Moving Image.
 • Zander, U. (2007). Regions of Commemoration – The Case of the Baltic Sea.
 • Zander, U. (2005). Heroic Images. Raoul Wallenberg as a History-Cultural Symbol.
 • Zander, U. (2005). I våldets virvelvind. Adolf Eichmann och förintelsens historiekulturer.
 • Zander, U. (2005). Raoul Wallenberg as a Non-Jewish Hero.
 • Zander, U. (2003). Lost Cities? Breslau/Wrochław and Königsberg/Kaliningrad.
 • Zander, U. (2003). Riga as a Site of Memory of Nazism and Stalinism.
 • Zander, U. (2002). Katastrofernas historiekultur. Representationer av RMS Titanics undergång och förintelsen i historiedidaktisk belysning.
 • Zander, U. (1999). Länge lever Lenin.
 • Zander, U. (1998). Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild.
 • Zander, U. (1998). Monument och nationalism.
 • Zander, U. (1997). ”The War without an End”.
 • Zander, U. (1996). Minnen av en karolinerkung.
 • Zander, U. (1995). The Long Second World War: The Case of Sweden.

Reviews (197)

 • Zander, U. (2016). Konstitutionen och grundarna i fokus. Populär Historia, 25, 68-68. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2016). Nytolkning utan tillräcklig distans. Populär Historia, 25, 69-69. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2016). Okommenterat om frivilliga svenskar. Populär Historia, 25, 68-68. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2015). (Recension av) Anna Bikont, Vi från Jedwabne. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2015, 177-178. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2015). (Recension av) Peter Longerich, Goebbels. Antisemit och våldsfanatiker. En biografi och Maria Wölner-Hanssen, Magda Goebbels. En biografi. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2015, 239-240. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2015). (Recension av) Staffan Thorsell, Warszawasvenskarna. De som lät världen veta. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2015, 176-177. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2015). (Review of) G. Kurt Piehler (ed.), The United States in World War II. A Documentary Reader. American Studies in Scandinavia, 46, 79-80. Nordic Association for American Studies, Odense University Press.
 • Zander, U. (2015). Aktivera källkritiken!. Populär Historia, 24, 69-69. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2015). Dagens måttstock mäter SS-svenskar. Militär Historia, 7, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2015). En egocentrisk imperialist. Militär Historia, 7, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2015). Förhäxad av tennisens Apollon. Svenska Dagbladet, 22-22. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2015). Med egna ord om livet i fält. Militär Historia, 7, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2015). Minnen från slagfält i öst. Populär Historia, 1, 68-68. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2015). Murens fall och nazismens börda. Populär Historia, 8, 66-67. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2015). Tyska misstag i öst. Militär Historia, 7, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2015). Tystnad omger polska pogromer. Populär Historia, 24, 65-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2015). Uppslagsrikt om generaler. Militär Historia, 7, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2015). Viktig insats som bör berättas. Populär Historia, 24, 65-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). (Recension av) Anders Ekström & Sverker Sörlin, Alltings mått : humanistisk kunskap i framtidens samhälle och Tomas Forser & Thomas Karlsohn (red.), Till vilken nytta? : en bok om humanioras möjligheter. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 210-211. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2014). (Recension av) Kjell Östberg & Jenny Andersson, Sveriges historia. 1965–2012. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 182-183. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2014). (Recension av) Therése Andersson (red.), Hjältar och Hjältinnor : Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga. Scandia, 80, 155-156. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2014). (Recension av) Tommy Eriksson, En dödsvind för mitt folk : Sitting Bull : livet, komplotten, mordet. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 232-233. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2014). (Review of) G. Kurt Piehler (ed.), The United States in World War II. A Documentary Reader. American Studies in Scandinavia, 46, 79-80. Odense University Press.
 • Zander, U. (2014). Det judiska Göteborg. Populär Historia, 23, 68-68. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). Drottningen och kroppens politik. Populär Historia, 23, 64-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). En miljonstads undergång. Militär Historia, 5, 56-56. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Existentiella nycklar till den tyska skulden. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2014). Försvarsstriden sedd ur Sven Hedins perspektiv. Respons, 2, 72-73. Tidskriften Respons, Tidskriften Respons.
 • Zander, U. (2014). Fotobok ger nya perspektiv på kriget. Militär Historia, 5, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Från SS till Egyptens armé. Militär Historia, 5, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Högklassigt standardverk om bombkriget. Militär Historia, 5, 58-58. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Insiktsfullt om stridbar statsman. Populär Historia, 23, 68-68. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). Invasion under inbördeskrig. Militär Historia, 6, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Kvinnliga förövare i skakande närbild. Populär Historia, 11, 64-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). Närmare sanningen. Militär Historia, 5, 55-55. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Nordiska vinklar. Populär Historia, 23, 67-67. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). Nya perspektiv på världskriget. Militär Historia, 5, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Så fick bolsjevikerna antisemitisk dräkt. Svenska Dagbladet, 24-24. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2014). Tidlös fascination för förebilder. Populär Historia, 23, 65-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2014). Utanförskap för 400 år sedan. Populär Historia, 23, 69-69. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2013). Avlyssnade soldatsamtal. Populär Historia, 9, 65-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2013). Därför kan orientalism leda till krig. Svenska Dagbladet, 24-24. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2013). De tyska soldaterna och dödandet. Militär Historia, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Det som vinns i spänning förloras i överblick. Respons, 2, 25-26. Tidskriften Respons, Tidskriften Respons.
 • Zander, U. (2013). Förnuft bet inte på Hedin. Populär Historia, 64-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2013). Hitchcock höll upp en spegel för det moderna USA. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2013). Kvinnorna som slogs för Röda armén. Militär Historia, 5, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Med fokus på nationell stolthet. Militär Historia, 5, 57-57. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). När faderns förflutna hann upp drottningen. Respons, 1, 48-49. Tidskriften Respons, Tidskriften Respons.
 • Zander, U. (2013). Närgånget om svensk underrättelsetjänst. Militär Historia, 5, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Norrmän i tysk tjänst. Militär Historia, 5, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Rapp biografi blandar smått och stort. Militär Historia, 5, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Spretiga myter. Militär Historia, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Stillahavskriget på torra land. Militär Historia, 5, 55-55. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Utvandraren som filmhjälte. Populär Historia, 22, 66-66. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). (Recension av) Antereo Holmila, Reporting the Holocaust in the British, Swedish and Finnish Press 1945–50. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 165-166. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2012). (Recension av) Jorma Kalela, Making History. The Historian and Uses of the Past. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 165-165. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2012). (Recension av) Tommy Eriksson, Custers sista strid. En biografi. Drabbningen vid Little Big Horn 1876. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 220-221. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2012). (Recension av) Torsten Ekman, Alexander I. Kejsare och fosterland. Nordisk Østforum, 26, 79-80. Cappelen Damm Akademisk.
 • Zander, U. (2012). Den långlivade envåldshärskaren. Militär Historia, 4, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2012). Dubbelt upp om Wallenberg. Populär Historia, 64-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). Fältherreblick på andra världskriget. Militär Historia, 4, 60-60. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2012). Krigshets och fredsvurm. Populär Historia, 64-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). Kritiska tankar om historia. Rig, 251-252. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Zander, U. (2012). Nya insikter om Sovjet. Populär Historia, 63-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). Raspolitiken glöms bort. Populär Historia, 64-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). Sites of Memory in Denmark. Ethnologia Scandinavica, 186-187. Folklivsarkivet.
 • Zander, U. (2012). Stort för nybörjaren. Militär Historia, 4, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2012). Transittrafiken från norsk horisont. Militär Historia, 4, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). (Recension av) Bernard Eric Jensen, Hvad er historie? och Niels Kayser Nielsen, Historiens forvandlinger. Historiebrug fra monumenter til oplevelseøkonomi. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 224-225. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2011). (Recension av) Karl Christian Lammers, Goebbels – Hitlers spindoktor. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 242-243. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2011). Ögonblicksbilder från 11 september. Populär Historia, 66-66. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Övertygande om förintelsen. Populär Historia, 64-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Betagen av Trotskij. Populär Historia, 58-58. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Dödades av en ishacka. Biografi, 1, 64-64. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Familjedrama i Stalins diktatur. Populär Historia, 63-63. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Fara från öster?. Populär Historia, 63-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Flyhänt om förhören med Göring. Militär Historia, 3, 61-61. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Goebbels drivkrafter. Militär Historia, 57-57. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Heltäckande om viktigaste slaget. Militär Historia, 3, 54-54. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Historien kunde tagit en annan väg. Populär Historia, 65-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Hitlers egna ord. Populär Historia, 62-63. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Jakten på det autentiska. Axess, 81-81. Ax:son Johnsons stiftelser, Axess Publishing AB.
 • Zander, U. (2011). Kalla kriget skärskådas. Militär Historia, 3, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Modernt upprorsmuseum. Militär Historia, 2, 54-54. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2011). Ovanligt grepp på Hitler. Populär Historia, 62-62. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Uppgörelser med krigsbrott. Populär Historia, 63-64. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). (Recension av) Jonathan Brent, Stalins arkiv. Sökandet efter det Nya Ryssland. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 138-139. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2010). (Recension av) Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 191-191. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2010). (Recension av) Simon Sebag Montefiore, Mina 101 hjältar. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 218-219. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2010). (Recension av) Tiina Rosenberg, Bögarnas Zarah – diva, ikon, kult. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 165-166. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2010). ÖB om ubåtar och neutraliteten. Militär Historia, 2, 59-59. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2010). Det monumentala Washington. Axess, 76-78. Ax:son Johnsons stiftelser, Axess Publishing AB.
 • Zander, U. (2010). Folkmordets rötter. Populär Historia, 64-65. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Judiska livsöden som berör. Populär Historia, 63-63. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Komplexiteten saknas. Populär Historia, 66-66. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Krigsförbrytare skärskådas. Populär Historia, 64-64. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Nya insikter om vardag i diktaturen. Populär Historia, 61-61. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Om inte om hade varit. Militär Historia, 2, 57-57. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2010). Skyldiga men inte dömda. Krigens historia, 2, 60-60. Krutrök Media, Krutrök Media.
 • Zander, U. (2009). Överklassens diskreta charm. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). 68-vänstern i nytt ljus. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Bilder från en svunnen tid. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). En överlevares historia. Populär Historia, 62-62. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2009). En krossad dröm – 20 år senare. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Fallskärmsjägare i Hitlers tjänst. Populär Historia, 66-66. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2009). Gangsterpar i nytt ljus. Antihjältarna Bonnie och Clyde lockar fortfarande. Sydsvenskan. Sydsvenskan, Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2009). Gustaf Hellström förtjänar att upptäckas. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Legenden om Bonnie och Clyde. Rånarparet från 1930-talet fascinerar än. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten, Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Nya perspektiv på andra världskriget. Populär Historia, 59-59. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2009). Nytt ljus på nederländska motståndsrörelsen. Krigens historia, 1, 60-61. Krutrök Media, Krutrök Media.
 • Zander, U. (2008). (Recension av) Carina Renander, Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik. Historisk Tidskrift, 757-759. Svenska historiska föreningen.
 • Zander, U. (2008). Hjälten och offren. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2008, 218-219. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2008). Om detta må vi också berätta. Populär Historia, 69-69. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2008). Rapport från helvetets förgård. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 66-66. Historiska Media, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2007). Lützen ut ur dimman. Sydsvenskan. Sydsvenskan, Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). När stjärnorna blev kändisar. Sydsvenskan, 2-3. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Vem var Folke Bernadotte?. Scandia, 73, 147-148. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2006). (Recension av) Göran Hägg, Välfärdsåren – svensk historia 1945–1986. Scandia, 72, 149-149. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2006). (Recension av) Marika Hedin, Åsa Linderborg & Torbjörn Nilsson, Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 124-125. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2006). (Review of) Attila Lajos, Hjälten och offren. Raoul Wallenberg och judarna i Budapest. Hungarian Quarterly, 47, 166-168. MTI.
 • Zander, U. (2006). (Review of) Nuala C. Johnson, Ireland, the Great War, and the Geography of Remembrance. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, 88B, 263-265. Wiley-Blackwell.
 • Zander, U. (2006). Krönika över ett katastrofalt århundrade. Populär Historia, 147-147. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Billy Ehn & Orvar Löfgren, Hur blir man klok på universitetet?. Scandia, 71, 289-290. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Carin Bergström (red.), Skoklosters slott under 350 år. Scandia, 71, 148-149. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) David Cesarani, Adolf Eichmann: byråkrat och massmördare. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 211-213. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Markus Tiedemann, Förintelsen och förnekarna – lögner kring Förintelsen och hur du bemöter dem. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 190-191. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Paul Hallberg (red.), Per Nyström. Motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling. Symposion den 10 november 2003 med anledning av Per Nyströms födelse. Scandia, 71, 321-322. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Paul Hallberg (red.), Per Nyström. Motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling. Symposium den 10 november 2003 med anledning av hundraårsminnet av Per Nyströms födelse. Scandia, 321-322. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2005). (Recension av) Urve Lepasoon, Örlogsvarvet. Ett världsarv i Karlskrona. Scandia, 71, 298-299. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2005). (Review of) Attila Lajos, Hjälten och offren. Raoul Wallenberg och judarna i Budapest. Scandinavian Journal of History, 30, 350-353. Routledge.
 • Zander, U. (2005). 200 år av brödrafolkligt väl. Populär Historia, 67-67. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2005). Sveriges moderna historia i backspegeln. Populär Historia, 149-149. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2004). (Filmrecension av) Criterion Collections DVD-utgåva av Alain Resnais Hiroshima, min älskade (Hiroshima mon amour). Film International, 2, 59-60. Film International, Intellect Ltd..
 • Zander, U. (2004). (Recension av) Göran Alm (red.), Kina slott och Christian Laine (red.), Rosendals slott. Scandia, 70, 123-124. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). (Recension av) Gunnar Richardson, Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik. Beredskapspedagogik och demokratifostran under andra världskriget. Scandia, 70, 329-330. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). (Recension av) Gunnar Wetterberg, Levande 1600-tal. Essäer. Scandia, 70, 307-308. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). (Recension av) Lars Enkler, Folken runt Östersjön. Scandia, 70, 321-322. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). (Recension av) Mats Jönsson, Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. Scandia, 70, 336-338. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2004). Hollywoods historia. Scandia, 336-338. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). (Filmrecension av) Roman Polanskis The Pianist. Film International, 1, 65-67. Film International, Intellect Ltd..
 • Zander, U. (2003). (Recension av) Allan A. Lund, Mumificerede moselig. Scandia, 69, 110-111. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). (Recension av) Håkan Blomqvist, Socialismens sista sommar. Essäer om 1900-talets förhoppningar och sorger. Scandia, 69, 128-129. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). (Recension av) Olli Vehviläinen & Attila Pók (eds), Hungary and Finland in the 20th Century. Scandia, 69, 129-130. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). (Recension av) Sofie Lene Bak, Jødeaktionen oktober 1943. Forestillinger i offentlighed og forskning. Scandia, 69, 132-134. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2003). (Review of) Annette Insdorf, Indelible Shadows. Film and the Holocaust (Third Edition). Film International, 56-57. Intellect Ltd..
 • Zander, U. (2003). (Review of) Deborah Jermyn & Sean Redmond (eds.), The Cinema of Kathryn Bigelow: Hollywood Transgressor. Film International. Intellect Ltd..
 • Zander, U. (2003). Comparing Swedish and German History. Ethnologia Scandinavica, 174-175. Folklivsarkivet.
 • Zander, U. (2003). Slagen vid Verdun i dubbelt perspektiv. Populär Historia, 67-67. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2002). (Filmrecension av) Doug Limans The Bourne Identity. Filmhäftet, 30, 57-57. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2002). (Filmrecension av) Kathryn Bigelows K–19: The Widowmaker. Filmhäftet, 30, 58-59. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2002). (Filmrecension av) Kathryn Bigelows Vikten av vatten (The Weight of Water). Filmhäftet, 30, 64-64. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2002). (Filmrecension av) Ridley Scotts Black Hawk Down. Filmhäftet, 30, 57-59. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2002). (Filmrecension av) Robert Altmans Gosford Park. Filmhäftet, 30, 58-59. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2002). (Recension av) Magnus Rodell, Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering vid 1800-talets mitt. Scandia, 68, 331-332. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2002). (Recension av) Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft. Scandia, 68, 158-160. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2001). (Filmrecension av) Jean-Jacques Annauds Enemy at the Gates. Filmhäftet, 29, 49-50. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2001). (Filmrecension av) Michael Apteds Enigma. Filmhäftet, 29, 51-52. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2001). (Filmrecension av) Roger Donaldsons Tretton dagar (Thirteen Days). Filmhäftet, 29, 52-53. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2001). Arvet efter Sovjetunionen. Populär Historia, 11, 67-67. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2001). Idrott och politik. Populär Historia, 11, 68-68. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2001). Robin Hood i Sherwood och Hollywood. Populär Historia, 11, 67-67. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2000). (Filmrecension av) David O. Russels Three Kings. Filmhäftet, 28, 76-77. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2000). (Filmrecension av) Roland Emmerichs Patrioten (The Patriot). Filmhäftet, 28, 65-67. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (2000). (Recension av) Bosse Schön, Svenskarna som stred för Hitler. Ett historiskt reportage. Scandia, 66, 162-166. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2000). (Recension av) Häften för kritiska studier 1999:3. Tema: historia och film. Scandia, 66, 135-137. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (2000). (Recension av) Hans Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (red.), Nordiska museet under 125 år. Historisk Tidskrift, 315-317. Svenska historiska föreningen.
 • Zander, U. (2000). Svenskhetens historia. Populär Historia, 10, 67-67. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2000). The Nationalization of Culture. Ethnologia Scandinavica, 30, 195-196. Folklivsarkivet.
 • Zander, U. (1999). (Filmrecension av) Olle Hägers dokumentärfilmserie Hundra svenska år. Filmhäftet, 27, 94-96. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (1999). (Filmrecension av) Terence Malicks Den tunna röda linjen (The Thin Red Line). Filmhäftet, 27, 75-76. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (1999). (Recension av) Carsten Tage Nielsen & Torben Weinreich, Kulørt historie – krig og kultur i moderne medier. Filmhäftet, 25, 68-69. Filmhäftet.
 • Zander, U. (1999). (Recension av) John Lukacs, Slutet på det tjugonde århundradet och den moderna tidens slut. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 146-147. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (1999). (Recension av) Lars Berggren & Lennart Sjöstedt, L’Ombra dei Grande. Monumenti e politica monumentale a Roma 1870–1895. Historisk Tidskrift, 130-132. Svenska historiska föreningen.
 • Zander, U. (1999). (Recension av) Michelle Facos, Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art in the 1890s. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 209-210. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (1999). (Recension av) Sten O. Karlsson, När industriarbetaren blev historia. Studier i svensk arbetarhistoria 1965–1995. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 192-193. Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (1999). På spaning efter kollektiva minnen. Historisk Tidskrift, 728-731. Svenska historiska föreningen.
 • Andersson, L. M. & Zander, U. (1998). Imponerande om Förintelsen. Populär Historia, 8, 59-59. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1998). (Filmrecension av) Steven Spielbergs Rädda menige Ryan (Saving Private Ryan). Filmhäftet, 26, 55-57. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (1998). (Filmrecensioner av) Steven Spielbergs Amistad och John Singletons Rosewood. Filmhäftet, 26, 60-61. Filmhäftet, Filmhäftet.
 • Zander, U. (1998). (Recension av) Kerstin Arcadius, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien. Scandia, 64, 135-137. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1998). (Recension av) Magnus Karavelli, Blågul framtid. En essä om nationen och det svenska. Scandia, 64, 133-135. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1998). (Recension av) Roger Gyllin, Ingvar Svanberg & Ingmar Söhrman (red.), Bröd och salt. Svenska kulturkontakter med öst. En vänbok till Sven Gustavsson. Scandia, 64, 293-295. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1998). (Recension av) Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism. Scandia, 64, 137-139. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1998). (Recension av) Ulf Drugge & Mats Johansson (red.), Historisk sociologi. Rig, 124-125. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Zander, U. (1998). Ökat intresse för monument. Populär Historia, 8. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1998). Hågkomster – och välsignad glömska. Populär Historia, 8, 58-58. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1997). (Recension av) Hans Hägerdal, Väst om öst. Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen. Scandia, 63, 329-330. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1997). (Recension av) Lars Ericsson, Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talet. Rig, 111-113. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Zander, U. (1997). Exposé över de senaste hundra åren. Populär Historia, 7, 58-58. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1997). Från Nya Sverige till nya amerikaner. Populär Historia, 7, 60-60. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1997). Spännande, annorlunda, tänkvärt. Populär Historia, 7, 59-59. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1996). (Recension av) Anders Linde-Laursen, Det nationales natur. Studier i dansk-svenske relationer. Scandia, 149-151. Stiftelsen Scandia.
 • Zander, U. (1996). 1700-talets förbjudna böcker. Populär Historia, 5, 60-60. Populär Historia, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1996). Blodiga berättelser. Populär Historia, 5, 60-60. Populär Historia, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1996). Historiedidaktik i gränsland. Historisk Tidskrift, 207-213. Svenska historiska föreningen.
 • Zander, U. (1995). (Recension av) Sverker Oredsson & Lars Andersson (red.), I historiens spegel. Långa linjer och tvärsnitt. Scandia, 263-264. Stiftelsen Scandia.

Articles in specialist publications and popular press (32)

 • Zander, U. (2015). Jan Karski och Raoul Wallenberg – historiska hjältar och utrikespolitiska förebilder. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2015, 41-61. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2014). Belfasts blodiga gatustrider. Militär Historia. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Här föll amerikanska frihetskrigets första soldat. Militär Historia, 2014. LRF Media.
 • Zander, U. (2014). Röde Orm – en otidsenlig klassiker. Parnass - De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker, 2014. Allt om böcker/Parnass.
 • Zander, U. (2014). Vittne till mord. Judisk Krönika, 82, 52-54. Stiftelsen Judisk Krönika, Stiftelsen Judisk Krönika.
 • Zander, U. (2014). Ypres är fyllt av minnen från första världskriget. Militär Historia. Historiska Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2013). Motvilliga vapenbröder. Militär Historia, 4, 48-53. LRF Media, LRF Media.
 • Zander, U. (2012). John Keegan, 1934-2012. Pennan och Svärdet. Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2012). Krigsroman utan hjältegloria: Den tunna röda linjen. Militär Historia. LRF Media.
 • Zander, U. (2012). Olyckan blev en världsnyhet. Populär Historia, 21, 30-31. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2012). Vietnamkriget på vita duken. Pennan & Svärdet, 27-31. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2011). Fritz Haber, krigets kemist. Populär Historia, 20, 42-46. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Kampen för fosterlandet. Populär Historia, 20, 18-32. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2011). Nationalist och turkarnas vän. Populär Historia, 20, 36-37. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Auschwitz – förintelsens huvudstad. Populär Historia, 19, 18-29. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Dresden, februari 1945 – en stad i ruiner. Populär Historia, 19, 20-32. LRF Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2010). Upprorens Warszawa. Militär Historia. LRF Media.
 • Zander, U. (2009). Värt att se i Pearl Harbor. Militär Historia. LRF Media.
 • Zander, U. (2008). Raoul Wallenberg – 192 dagar i Budapest. Populär Historia, 17, 48-52. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. & Schoenhals, M. (2008). Var och en sin egen redigerare. Wikipedia som problem och möjlighet i undervisningen. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2008, 93-100. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2007). Muslimer som terrorister på vita duken. Aktuellt om historia : organ för Historielärarnas förening, 133-138. Historielärarnas förening, Historielärarnas förening.
 • Zander, U. (2006). ”Varför vi slåss” – Band of Brothers och Förintelsen. Pennan & Svärdet, 10, 10-14. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2006). Det förflutna brukas ensidigt. Axess, 11-12. Axess Publishing AB.
 • Zander, U. (2005). Affärsmän som 1900-talets hjältar. Populär Historia, 2005, 92-95. Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2005). Berlin 1945: undergång och pånyttfödelse. Zoom, 10-11. Svenska Filminstitutet, Svenska Filminstitutet.
 • Zander, U. (2004). Under ytan. Pennan & Svärdet, 7, 39-45. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2003). Historia genom linsen. Populär Historia. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2003). Under ytan. Pennan & Svärdet, 39-45. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
 • Zander, U. (2001). Pearl Harbor – en amerikansk symbol. Populär Historia, 2001, 26-27. Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (2001). Pearl Harbor på film. Populär Historia, 2001, 12-12. Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1998). Herman Lindqvist – historisk berättare (intervju). Populär Historia, 1998, 54-57. Bonnier Publications International.
 • Zander, U. (1997). Jubileum med förhinder. Populär Historia, 7, 49-51. Historiska Media, Bonnier Publications International.

Newspaper articles (51)

 • Zander, U. (2015). När Napoleon mötte sitt Waterloo. Svenska Dagbladet, 32-32. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2015). Södern brottas ännu med inbördeskriget. Svenska Dagbladet, 22-22. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2014). En snut i tiden. Med lite god vilja kan man hitta nytt hopp även i dystopin. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2014). Så fick bolsjevikerna antisemitisk dräkt. Svenska dagbladet, 24-24.
 • Zander, U. (2013). Amerika söker kraft hos Lincoln. Svenska Dagbladet, 17-17. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2013). Gettysburg – slaget som utkämpas om och om igen. Svenska Dagbladet, 06-07. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2013). Hitchcock höll upp en spegel för det nya USA. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2013). Moralisk gråzon i jakten på Usama bin Laden. Svenska Dagbladet, 17-17. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2012). Ögonblick av triumfatorisk engelskhet. Svenska Dagbladet, 13-13. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2012). Ett halvsekel med en vital och förädlad agent. Svenska Dagbladet, 16-16. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2012). Titanic : fartyget som aldrig går under. Svenska Dagbladet, 17-17. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2010). 600 år sedan slaget vid Grunwald. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2010). En filmregissör med sprängkraft. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Ärrad överlevare. Ingen förmår fängsla gangstrar så som Scarface. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2009). Den ädle terroristen. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2009). Deutschland über alles? Det tyska jubileumsåret 2009. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Ett fredsälskande folk. Diplomaternas historielösa självbild sitter djupt rotad. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2009). Förintelsen och rättvisan. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Filmhjältar på skuggsidan. Errol Flynn och Richard Burton på och utanför filmduken. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Fotboll på liv och död. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Hemligheter i de ryska arkiven. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Historien om maharadjorna. Indiska lyxföremål ställs ut i London. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Hundra dagar av levande statyer. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Nya filmer i skuggan av krisen. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Skandal på green. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2009). Union Jack forever. Sista flaggan från Trafalgar såld för rekordsumma. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2009). Vad ska vi fira? Om jubileer förr och nu. Jönköpings-Posten. Jönköpings-Posten.
 • Zander, U. (2008). Naziidealet utan megafon. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2008). Pontiacs revansch. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2008). Skandalhyllan: Full fart mot avgrunden. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2008). Superhjältar söker fiender. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Hjälten som opera. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Kryddmix i Bagdad. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Rambo i Burma. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Sanning eller konsekvens? En kommission kan vara ett sätt att lägga lock på debatten. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2007). Ur en mördares album. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2006). Tid för hjältar. Bilden av den slutliga segern är lika falsk då som nu. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2005). Jalta vållar ännu strid. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2004). Det förflutna som sophög eller levande historia. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2004). Hollywoods historia. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2003). Om poängen med Warszawaupproret. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2003). Sovjets sista krig är inte glömt. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2002). Filmterroristens uppgång och fall. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2002). Under hökens vingar. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2001). Den tråkiga korrektheten. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2001). Generaler och politiker i atomerans narrkåpor. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2001). På östfronten intet nytt. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Zander, U. (2001). Vilket härligt krig!. Expressen. AB Kvällstidningen Expressen.
 • Zander, U. (1999). Kvinnomakt, nykterhet och inga självmord. Så tänkte man sig år 2000 när seklet var ungt. Arbetet.
 • Zander, U. (1999). Våra gemensamma europeiska bilder. Arbetet Nyheterna.
 • Zander, U. (1999). Vi och alla dom där borta i öst...,. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.

Miscellaneous (11)

 • Zander, U. (2013). United 93 och 11 september. Augmented Society (Svenska Filminstitutet, www.sfi.se).
 • Zander, U. (2010). Dennis Hopper – rebell till sista andetaget. www.ne.se (Nationalencyklopedin).
 • Zander, U. (2010). Irakkriget på vita duken. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2010). När förintelsens överlevare kom till Sverige. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2010). Raoul Wallenberg i svensk politik. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2009). Hjälten från slummen - Slumdog Millionaire. Hjaltar - bloggen (www.hjaltar.se).
 • Zander, U. (2007). Clint Eastwood och slaget om Iojima. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2003). Förintelsen: 50 år med förintelsefilmer. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2003). Historien genom linsen. Populär Historia.
 • Zander, U. (2003). Polanski: ”The Pianist”. Nationalencyklopedin.
 • Zander, U. (2002). Spegelbilder: Amerikansk film och 11 september-attackern. Nationalencyklopedin.

Supervision at Lund University (7)

 • Danielsson Malmros, I. (2012). Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar. Agerings bokförlag. Dissertation.
 • Tapper, M. (2011). Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010. Nordic Academic Press. Dissertation.
 • Gunnemyr, P. (2011). Likvärdighet till priset av likformighet? : en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Licentiate thesis.
 • Lundell, V. (2011). Den goda tanken och den onda erfarenheten : om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Licentiate thesis.
 • Persson, B. (2011). Mörkrets hjärta i klassrummet : historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Licentiate thesis.
 • Sjöland, M. (2011). Historia i magasin : en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk. Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Licentiate thesis.
 • Sturfelt, L. (2008). Eldens återsken : Första världskriget i svensk föreställningsvärld. Sekel Bokförlag. Dissertation.

Administrative

 • Reserve member, Academic Appointments Board, Joint Faculties of Humanities and Theology

Teaching

Other tasks and qualifications

I have in both a Scandinavian and an International context worked with questions on history culture and history and images/pictures, especially monuments and film and history.

I have presented my resaerch at a large number of conferences, both in Sweden and other parts of Europe, in United States and Australia.

Another interest is pedagogical development, including a period as guest teacher at Indiana University of Pennsylvania. The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board awarded me the 2015-2016 Fulbright-Hildeman Fellowship in Scandinavian History, and I was during the Spring of 2016 visiting Professor at Augustana College, Rock Island, Illinois.

I have had expert and examination committee assignments, among them being external examiner in Sweden, Denmark, Norway and Finland. As principal or assistant supervisor I have brought several doctoral students to exam.

I was 2018‒19 Director for Second and Third Cycle Studies at the Department of History, Lund University.

I am since 2014 board member and since 2017 deputy chairman of Kriterium (a portal for the review and publication of high-quality academic books) and since 2014 a member of its editorial board.

I am since 2016 chairman of the Faculty board of Culture and Society at Malmö University.

I am since 2019 board member of the Faculty board of Arts and Humanities at Linnæus University.

I have been awarded several scholarly awards, among them the Einar Hansen Research Fund Award 2012 and the Swedish Political Science Association Award 2018 for best article in Statsvetenskaplig tidskrift (Journal of Political Science) 2017.

Ulf Zander

Professor

 • History
 • Department of History

Contact information

E-mail ulf.zanderhist.luse

Phone +46 46 222 79 61

Mobile +46 73 403 46 51

Room LUX:A325

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code 30