Person

Emma Severinsson

Lärare

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper
  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Historia)

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor i modevetenskap på institutionen för Kulturvetenskaper. 2018 disputerade jag i historia med avhandlingen Moderna kvinnor: modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933. I avhandlingen undersökte jag de utmaningar och motstånd som de moderna kvinnorna mötte. Just nu har jag ett forskningsprojekt om svenska modetidningar 1815-1995 som både är en kartläggning och en undersökning av förhållandet mellan tidningarna och modets demokratisering. Jag har även ett projekt om Svenska herrmoderådet i vilket jag undersöker hur rådet ville styra mäns konsumtion men även rådets position i samhället. Mina forskningsintressen kretsar kring mode- och genushistoria, modern historia, populärkultur och föreställningar om svenskhet.

Jag undervisar på kandidatprogrammet i modevetenskap och främst om genusteori, modehistoria och populärkultur.

Jag är koordinator för Öresundsnätverket för könshistoriskforskning och ordförande i SKOGH (Sveriges kvinno-och genushistoriker),

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (12 st)

Konferensbidrag (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Moderna kvinnor: modernitet, femininitet ochsvenskhet i svensk veckopress 1920-1933,Lund,Historiska institutionen, Lunds universitet. Media-Tryck, Studia HistoricaLundensia (diss.), ISBN 9789188473950, 2018.

”Korta kjolaroch exponerade ben: om 1920-talets uppstyckade kvinnokropp” i Gränsløs - Kønsgränser,2016:6, Kønsgränser. Lunds universitet. Centrum förÖresundsstudier (utgivare), 2016, s. 119-130.

”Frihet eller kärlek? Äktenskap, singelliv och vägentill lycka i 1920-talets veckopress” i LIR.journal: 7, Göteborgs universitet. Institutionen förlitteratur, idéhistoria och religion (utgivare)ISSN 2002-990X, 2016, s. 97-118. Peer review-granskad.

”Valaffischer i spåren av kvinnlig rösträtt”, Arbetarhistoria, 2019:2-3. Kommande2019.

”Synliggörande och uppvärderande ­– kvinnohistoriskarötter i veckopressen” i Historiensvirvlar. Festkrift till Eva HelenUlvros, Lunds universitet, Historiska media.Kommande 2019.

Recensioner

Recension av Karin Carlssons avhandling Dentillfälliga husmodern: hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960, Scandia80:2, 2014, s. 149-150.

Recension av Helena Tolvheds bok På Damsidan: femininitet,motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990, Scandia 82:2, 2016, s.111-112.

Recension av Ingrid Pärletuns bok Lydia Wahlström, kommande i Scandia2019.

Recension av antologin Köket: rum för drömmar, ideal och vardagslivunder det långa 1900-talet, Ulrika Torell, Jenny Lee & Roger Qvarsell[red.] kommande i Historisk tidskrift2019.

Populärvetenskapliga arbeten

Artikel om begreppet ”Feminism”, Nationalencyklopedin, kommande 2019.

”Moderna kvinnor” iHistoriskan, nr 1, 2019, s. 16-25.

”Att ta varapå friheten: Populärkulturella föreställningar om rösträtten” i Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingenoch framtiden för demokratin i Sverige, Ulrika Holgersson & LenaWängnerud, red. ISBN 9789170612688, Göteborg 2018, .s 241-260. (*)

8 bidrag till Svenskt kvinnobiografiskt lexikonAugusta Lundin, Ingrid Dessau, Maud Fredin Fredholm, Wiveca Billquist, KatjaGeiger, Eva Dickson, Marg von Schwerin, Veronica Nygren, Förlag/utgivare:Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, ISBN:978-91-639-7594-3, 2018.

Emma Severinsson

Lärare

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper
  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonkultur.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Historia)

Internpost hämtställe 30