lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-11-21

Forskarskola i historiska studier ger doktoranderna viktiga nätverk

Johannes Ljungberg och Hanne Sanders intervjuas om Nationella forskarskolan i historiska studier i Lunds Universitets Magasin. [...]

2016-11-07

Vetenskapsrådet 2016

Stefan Eklöf Amirell, Ulrika Holgersson och Sune Bechmann Pedersen har fått projektmedel från Vetenskapsrådet [...]

2016-10-17

Pris till Eva Österberg

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna delar varje år ut Stig Ramels pris. I år gick detta pris till professor emerita Eva Österberg. Eva tog emot sitt pris i Karlskrona i september 2016. [...]