lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-09-17

Ny bok: Turismhistoria i Norden

Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar [...]

2018-09-04

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya [...]

2018-09-04

Ny bok! ”Mänskliga rättigheter i samhället”!

Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som i Sverige. Men vad menar vi egentligen när vi talar om mänskliga rättigheter? I denna nya bok, [...]