lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2014-10-30

Visiting Professor Anne Orford

We welcome our Visiting Professor Anne Orford from the University of Melbourne [...]

2014-10-17

Sveriges första doktor i mänskliga rättigheter

Snart är Linde Lindkvist Sveriges första doktor i mänskliga rättigheter. [...]

2014-10-07

Nya docenter

Två historiker har antagits som oavlönade docenter vid Lunds universitet. [...]