lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-04-19

Framtid temat för årets Humanist- och teologdagar

Vad betyder Harry Martinssons framtidsversion Aniara 2017? Hur kan man bena ut forntida mordfall med framtida teknik? Hur ser framtidens yrkesliv ut i en digitaliserad värld? Detta är några av de [...]

2017-03-14

Jubileumsbok: Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden

Nu finns en mer forskningsinriktad antologi om Lunds universitets historia i tryck. Denna fokuserar på samspelet mellan universitetet och omvärlden under de senaste senaste femtio åren. Johan Östling [...]

2017-02-22

Vad Cilla Banck visste. Ny bok av Peter K. Andersson

Det har kommit en ny liten bok signerad Peter K. Andersson: "Vad Cilla Banck visste. En 1800-talsmänniskas världsbild", utgiven av ellerströms förlag 2017. [...]