lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-09-14

Jag har ingen vilja till makt

Ny bok om Tage Erlander [...]

2017-09-06

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Ny antologi om arbetarhistoria [...]

2017-06-13

Nils Edén: demokratins statsminister

Ny bok av Sverker Oredsson: "Nils Edén: demokratins statsminister" (Ekerlids Förlag 2017) [...]