lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

Förmoderna seminariet

2014-09-22 Må   13:15 - 17:00

Seminarium

Workshop om Flipped classroom

2014-09-23 Ti   13:00 - 15:00

Seminarium

Textseminarium: Historiebruk i populärhistoriska artiklar om krig

2014-09-23 Ti   14:15 - 16:00