lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2014-10-17

Sveriges första doktor i mänskliga rättigheter

Snart är Linde Lindkvist Sveriges första doktor i mänskliga rättigheter. [...]

2014-10-07

Nya docenter

Två historiker har antagits som oavlönade docenter vid Lunds universitet. [...]

2014-09-26

Ny docentur

Martin Alm har blivit antagen som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet. [...]