lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-10-17

Pris till Eva Österberg

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna delar varje år ut Stig Ramels pris. I år gick detta pris till professor emerita Eva Österberg. Eva tog emot sitt pris i Karlskrona i september 2016. [...]

2016-09-30

Gender and Political Culture - om politisk kultur i tidigmoderna Europa. Ny bok ute nu!

Svante Norrhem är en av redaktörerna för den nya antologin Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800, (eds. James Daybell & Svante Norrhem, Routledge, 2016). [...]

2016-09-30

Om barn i historien. Ny bok av Eva Österberg

Eva Österberg uppmärksammar de ofta förbisedda barnen i sin nya bok De små då. Perspektiv på barn i historien (Natur & Kultur, 2016). [...]