lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-03-14

Jubileumsbok: Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden

Nu finns en mer forskningsinriktad antologi om Lunds universitets historia i tryck. Denna fokuserar på samspelet mellan universitetet och omvärlden under de senaste senaste femtio åren. Johan Östling [...]

2017-02-22

Vad Cilla Banck visste. Ny bok av Peter K. Andersson

Det har kommit en ny liten bok signerad Peter K. Andersson: "Vad Cilla Banck visste. En 1800-talsmänniskas världsbild", utgiven av ellerströms förlag 2017. [...]

2017-01-10

Stellan Skarsgård, Per T Ohlsson, Ulrike Hahn och Baruch Fischhoff nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten i Lund

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett sina hedersdoktorer för år 2017. Vid doktorspromotionen i Lund den 2 juni kommer två professorer, en svensk journalist och en svensk [...]