lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-02-22

Vad Cilla Banck visste. Ny bok av Peter K. Andersson

Det har kommit en ny liten bok signerad Peter K. Andersson: "Vad Cilla Banck visste. En 1800-talsmänniskas världsbild", utgiven av ellerströms förlag 2017. [...]

2017-01-10

Stellan Skarsgård, Per T Ohlsson, Ulrike Hahn och Baruch Fischhoff nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten i Lund

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett sina hedersdoktorer för år 2017. Vid doktorspromotionen i Lund den 2 juni kommer två professorer, en svensk journalist och en svensk [...]

2016-12-20

Eva Österberg

Lundahistorikern Eva Österberg får Anders Nygrenpriset 2017

Teologiska fakulteten har utsett professor emerita Eva Österberg till Nygrenpristagare 2017. Prissumman är på 50 000 kr kommer att överlämnas vid en ceremoni i Lund i maj. [...]