lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-09-26

Ny bok om universiteten

Johan Östling, Humboldts universitetet. Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis 2016). [...]

2016-06-22

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!

Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, Lynn, Johannes och Samuel – är ett team med olika ansvarsområden. Att vi har roligt tillsammans kanske [...]