lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2015-04-27

Svenska sjömän såldes som slavar

Joachim Östlund intervjuas i senaste numret av Forskning & Framsteg (4/2015) om boken Saltets pris (Nordic academic press 2014). [...]

2015-04-20

Linde Lindkvist har tilldelats Oscar II:s stipendium för sin avhandling Shrines and souls.The reinvention of religious liberty and the genesis of the Universal Declaration of Human Rights.

Stipendiet går till den avhandling som bedöms som bäst inom varje fakultet vid Lund universitet. Institutionen gratulerar! [...]

2015-03-12

”Tattarfrågan” – Exkludering, assimilering eller utrotning?

Raskravaller i Jönköping, skallmätningar, tvångsomhändertagande av barn, utdrivningar. Svenska samhällets syn på ”tattare” har lett till diskriminering och våld långt in på 1900-talet. Historikern [...]