lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prefekt

Henrik Rosengren
LUX: A313
Telefon: 046–222 79 18
e-mail: henrik.rosengrenhist.luse

Administration Historia

Ingegerd Christiansson
LUX: A308
Telefon: 046-222 79 60
e-mail: histhist.luse

Administration Mänskliga rättigeter

Jessica Carlsson
LUX: A210
Telefon: 046-222 30 47
e-mail: mrsmrs.luse

Ekonom

Christine Malm
LUX: A312
Telefon: 046-222 32 96
e-mail: christine.malmhist.luse