lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historia

Den värld vi lever i är resultatet av allt som skett fram till nu. Kunskaper i historia hjälper oss därför att förstå varför världen ser ut som den gör. Studier i historia ger också perspektiv och kunskap till att tänka kritiskt om vårt förflutna, oss själva och vår samtid.

Historiska institutionen erbjuder spännande kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Historiska institutionen är en stor arbetsplats som varje år tar emot hundratals nyfikna studenter. Den är också en av landets ledande forskningsmiljöer i historia och hemvist för Nationella forskarskolan i historiska studier. Vår lärarstab har forskningskompetens inom samtliga tidsperioder och på en mångfald forskningsfält.

Meddelanden

Gruppindelning för delkurs 2, 3 och 4, HIS A34, HIS A24, HIS A26 och ÄHI D01

HISA24, HISA26, HISA34
Gruppindelning för de obligatoriska och poänggivande Gruppövningarna inom delkurserna 2, 3 och 4. Grupp 1: Studenter på HIS A34 med efternamn som börjar på A-K. Grupp 2: Studenter på HIS A34 med efternamn som börjar på L-Ö. Grupp 3: Studenter på HIS A24 och HIS A26 med efternamn som börjar på A-J. Grupp 4: Studenter på HIS A24 och HIS A26 med efternamn som börjar på K-Ö. Grupp 5: Studenter på ÄHI D01.
(Publicerad 2017-08-29)