lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 313 st)

Redaktörskap (5 av 113 st)

Artiklar (5 av 371 st)

Bokkapitel (5 av 714 st)

Förord (5 av 22 st)

Encyklopediartiklar (4 av 4 st)

Konferensbidrag (5 av 109 st)

Rapporter (5 av 20 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1131 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 327 st)

Tidningsartiklar (5 av 398 st)

Övrigt (5 av 28 st)