lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 306 st)

Redaktörskap (5 av 118 st)

Artiklar (5 av 657 st)

Bokkapitel (5 av 695 st)

Förord (5 av 20 st)

Encyklopediartiklar (4 av 4 st)

Konferensbidrag (5 av 108 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1102 st)

Tidningsartiklar (5 av 353 st)

Övrigt (5 av 29 st)