lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 318 st)

Redaktörskap (5 av 116 st)

Artiklar (5 av 375 st)

Bokkapitel (5 av 744 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 115 st)

Rapporter (5 av 20 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1151 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 337 st)

Tidningsartiklar (5 av 422 st)

Övrigt (5 av 29 st)