lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 309 st)

Redaktörskap (5 av 118 st)

Artiklar (5 av 665 st)

Bokkapitel (5 av 697 st)

Förord (5 av 20 st)

Encyklopediartiklar (4 av 4 st)

Konferensbidrag (5 av 109 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1108 st)

Tidningsartiklar (5 av 370 st)

Övrigt (5 av 29 st)