lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 316 st)

Redaktörskap (5 av 114 st)

Artiklar (5 av 376 st)

Bokkapitel (5 av 737 st)

Förord (5 av 23 st)

Encyklopediartiklar (5 av 8 st)

Konferensbidrag (5 av 115 st)

Rapporter (5 av 20 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1142 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 336 st)

Tidningsartiklar (5 av 411 st)

Övrigt (5 av 29 st)