lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 322 st)

Redaktörskap (5 av 121 st)

Artiklar (5 av 379 st)

Bokkapitel (5 av 768 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 16 st)

Konferensbidrag (5 av 116 st)

Rapporter (5 av 20 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1167 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 339 st)

Tidningsartiklar (5 av 443 st)

Övrigt (5 av 29 st)