lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 319 st)

Redaktörskap (5 av 116 st)

Artiklar (5 av 377 st)

Bokkapitel (5 av 752 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 16 st)

Konferensbidrag (5 av 115 st)

Rapporter (5 av 20 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1158 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 338 st)

Tidningsartiklar (5 av 432 st)

Övrigt (5 av 29 st)