lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag började mina doktorandstudier i september 2012 och disputerade i juni 2017. Kärnområdet i mitt forskningsintresse handlar om folkmord, närmare bestämt Armeniska folkmordet dock med fokus på dess arv och eftergifter.

Min avhandling ämnar svara på frågan om varför en hundra år gammal händelse som armeniska folkmordet kan än idag mynna ut i heta känslor samt politiska och diplomatiska dispyter. Något gör väl att frågan är mycket mer än bara historia som tillhör det förgångna. Denna huvudfråga ska besvaras genom att bryta ner den i de fyra områdena om minne, historia, rättvisa och försoning, faktorer som i sin tur kan delas in i mindre beståndsdelar som tillsammans utgör processen om minnespolitik.

Genom att studera processen om folkmordets erkännande samt turkiska statens förnekelse under de gångna hundra åren ämnar avhandlingen påvisa frågans politiska natur, de inblandade aktörerna samt varför och hur en sekelgammal fråga är så pass aktuell än idag.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Vahagn Avedian

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post vahagn.avedianhist.luse

Mobil 070–773 33 83

Rum LUX:A413

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar