lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vahagn Avedian

Jag är sedan HT 2012 doktorand i historia vid Lunds universitet. Kärnområdet i mitt forskningsintresse handlar om folkmord, närmare bestämt Armeniska folkmordet dock med fokus på dess arv och eftergifter.

Min avhandling handlar om en genealogisk studie av folkmordet 1915, hur det har kommit att påverka en rad aktörer så som Armenien, Turkiet men även omvärlden. Folkmordet har inte bara gett upphov till en stor armenisk diaspora, utan dess förnekelse har även format en signifikant del av turkiska statens självbild och utrikespolitik. Det är lika aktuellt som för 90 år sedan då det dyker upp i främmande länders parlament.

Den duala processen om erkännande och förnekelse har därmed utvecklats i symbios under de senaste 90 åren och omvärlden har deltagit aktivt i denna process, antigen genom officiella erkännande eller vägran till detsamma. Samtidigt har forskningen om armeniska folkmordet blomstrat sedan mitten av 1980-talet för att bli det mest studerade fallet efter förintelsen.


Forskning

Innehållsansvarig: Vahagn Avedian
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Vahagn Avedian

Kontaktinformation

Vahagn Avedian
Doktorand
Historiska institutionen

E-post

Mobil 070–773 33 83

Fax 046–222 42 07

Rum LUX:A419

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länkar