lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (57 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (203 st)
Bokkapitel (113 st)
Förord (6 st)
Recensioner (354 st)
Tidningsartiklar (128 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Dick Harrison

Professor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30