Undervisning

Hösten 2022

Under hösten undervisar Arbetarhistorias personal på följande kurser med arbetarhistoriska perspektiv. En temakurs på fortsättningsnivå är under utveckling med planerad start 2023.

 

Arbetarhistoria. Temakurs på kandidatnivå

Temakursen fokuserar på hur det svenska arbetets, arbetarnas och arbetarrörelsens historia har skildrats. Studenten får fördjupa sig i ett antal viktiga teman i den arbetarhistoriska forskningen, från ämnets uppkomst på 1970-talet och fram till idag. Exempel på teman som behandlas är arbetarkultur, arbetarrörelsens historieskrivning, folkliga protester, genus och transnationella perspektiv. En arkivexkursion till Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona ingår också i kursen.

Kursen går på halvfart, Lunds universitet

Kandidatkursens hemsida

 

Arbete – tvång eller frihet. Fristående kurs på grundnivå

Kursen tar ett brett socialhistoriskt grepp över den svenska historien från industrialismens genombrott till dagens samhälle med fokus på arbete och människors erfarenheter av arbete. Genom att följa arbetets organisering och förändring får du som student en god inblick i Sveriges sociala och politiska historia, från 1880-talets liberalism över den socialdemokratiska arbetarrörelsens framväxt, parlamentarismens genombrott, välfärdsstatens och industrins gyllene år efter andra världskriget, sjuttiotalets strukturkris och industridöd till framväxten av dagens flexibla sätt att organisera arbete.

Vi fokuserar inte enbart på den traditionella socialdemokratiska massarbetaren. Som student kommer du att se kopplingen mellan teorier kring den sociala fabriken och industriarbete och grupper av arbetande som inte alltid setts som självklara delar av arbetarklassen eller arbetarrörelsen. Här finns exempelvis 1800-talets landsbygdsproletariat, det tidiga nittonhundratalets diversearbetare, välfärdsstatens hemmafruar och dagens papperslösa arbetare.

Kursen går på halvfart, på Campus Helsingborg.

Kursens hemsida

 

 

 

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2022-08-29