Program med sessioner

Onsdag 

18:00-23:00: Förkonferenshäng på Pub Nessie, Möllaregränden 3 

 

Torsdag 

Receptionen öppen 8:30­–17:30

09:00-09:15: Konferensen öppnas

U203

Magnus Olofsson välkomnar

 

09:15-10:00: Keynote 1 

U203

Erik Bengtsson, För en ny politisk historia: Sverige, 1850–1950

Ordförande: Fredrik Egefur 

 

10:00-10:30: Paus

U3 

med kaffe och frukostbulle

 

10:30-12:00: Sessionspass 1 

Session 1a: Medier som historiska källor 

C217

Ordförande: Fredrik Egefur 

Emma Hilborn, Hemmet i offentligheten. Det trivsamma hemmet som arbetsplatsideal i Kommunalarbetaren 1945–1959

Filippa Norberg, "Kvinnor, sluten er samman!" Ideal gällande bildning, organisering och klass uttryckta för kvinnor i tidskriften Morgonbris åren 1904–1916 

Per Vesterlund, TV-teatern skriver arbetarhistoria. Om arbetsliv i svensk TV-dramatik 1965–1975 

 

Session 1b: Databaser och historisk statistik i arbetarhistoria 

C218

Ordförande: Erik Bengtsson 

Tobias Karlsson, Vem gick med och vem stod bredvid? Medlemskap i fackföreningar, nykterhetsorganisationer och sjukkassor kring sekelskiftet 1900 

William Skoglund, Swedish Labour History Database 

 

Session 1c: Kommunistisk organisering i Norden 

E218

Ordförande: Pål Brunnström 

Jesper Jørgensen, Arbejderprotest og faglig aktivisme i den tidlige efterkrigstids København 

Ole Martin Rønning, Norges Kommunistiske Parti 1923–2023. Hvordan konseptualisere et kommunistisk partis historie? 

Tomas Widing, En attack mot arbetsköpardömet eller en bättre reformism? Sveriges Kommunistiska Partis fackliga praktik 1943–1953 

 

12:00-13:00: Lunch 

Campus Coffeeshop 

 

13:00-14:30: Sessionspass 2 

Session 2a: Plats för vem? Arbetets inkludering och exkludering, del 1  

C217

Ordförande: Lars Hansson 

Paul Borenberg, Stockholms tidigmoderna krognäring. Försörjningsstöd och samhällsfara 

Radu Harald Dinu & Staffan Bengtsson, Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv 

Lars Edgren, I arbetskraftslagstiftningens utmarker 

 

Session 2b: Arbetarrörelsens ekonomiska teoretiker 

C218

Ordförande: Fredrik Egefur 

Henrik Arnstad, Den store Ernst Wigforss. Socialism, ideologi och konstruktionen av 1900–talets Sverige 

Victor Pressfeldt, Ekonomen Assar Lindbeck, staten och socialdemokratin 

Pär Wikman, Socialismen inför den ekonomiska verkligheten  

 

Session 2c: Arbete, klass och kön 

E218

Ordförande: Mikael Ottosson 

Karin Hassan Jansson, Äktenskap och organisering av arbete i Västmanland 1720–1880 

Kirsten Linde, Faste og løse butikkansatte ved Christiania Glassmagasin 1891 til 1919 

Malin Nilsson, Gendered divisions of labour among the landless poor during the Swedish agrarian revolution  

 

14:30-15:00: Paus

U3

med kaffe och bulle 

 

15:00-16:30: Sessionspass 3 

Session 3a: Plats för vem? Arbetets inkludering och exkludering, del 2

C217

Ordförande: Ida de Wit Sandström 

Elin Ennerberg, Felmatchning och utanförskap – om nya vägar till arbetslivet 

Peter Gladoic Håkansson, Nätverkens betydelse för arbetsmarknadsetablering. En studie av invandrares väg in på den svenska arbetsmarknaden 

Susanna Lundberg, Äldreomsorgens arbetsgivarerbjudande 

 

Session 3b: Strejker och den svenska välfärdsmodellen 

C218

Ordförande: Tobias Karlsson 

Pål Brunnström och Ola Brunnström, Vilda strejker och den svenska modellen 

Kristin Linderoth, Vilda välfärdsstrejker i Sverige i skiftet mellan 1980-tal och 1990-tal 

Kristin Linderoth, Solidaritetskulturer i Kommunalstrejken 2003 

 

16:45-17:15: Utställningen Drömmen om ett bättre samhälle 

Entréplan (vid trappan/receptionen)

invigs av Lars Hansson

 

17:30-22:00, Konferensmiddag på Dunker Bar & Matsalar, Kungsgatan 11 

 

Fredag

Receptionen öppen 8:30–16:30

9:15-10:00: Keynote 2 

U203

Fia Sundevall, Arbete mellan frivillighet och tvång

Ordförande: Pål Brunnström 

 

10:00-10:30: Paus

U3

med kaffe och frukostbulle 

 

10:30-12:00: Sessionspass 4. 

Session 4a: Biografiska perspektiv på politik 

C217

Ordförande: Lars Edgren 

Maths Isacson, Vad gör en fackförening? Verkstadsklubben, företaget och koncernen under industriomvandlingen 1970–2000 utifrån en klubbordförandes dagböcker 

Ingemar Johansson, En ”populistisk” röst från 1800-talets ”skråmobb” och dess nutida ekon 

Flemming Mikkelsen, Orla Lehmann. Et metodestudie i politisk entreprenørskab 

 

Session 4b: Nya perspektiv på den svenska fackföreningsrörelsens historia, del 1 

C218

Ordförande: Arvand Mirsafian, Kommentator: Jenny Jansson 

Li Eriksdotter Andersson, När handelspolitik blev en facklig fråga. Formeringen av LO:s handelspolitiska positioner under första världskriget. 

Thea Holmlund, Fackliga förhållningssätt till prekarisering. LO och anställningstryggheten 1990–2022.

Daniel Stridh, När omsorg blev till lönearbete. Svenska kommunalarbetareförbundet och barnskötaryrket 1972–1998 

 

Session 4c: Fabriksarbete och strukturomvandling 

E218

Ordförande: Mikael Ottosson 

Birgit Karlsson, Digital teknik och arbetsorganisationens förändring. SSAB 1980–2010 

Johan Svanberg, Arbetslöshetsöar i den fulla sysselsättningen. Fritt och ofritt arbete i svensk textil- och beklädnadsindustri 1951–1972 

 

12:00-13:00, Lunch 

Campus Coffeeshop 

 

13:00-14:30: Sessionspass 5. 

Session 5a: Biografi som metod och vetenskaplig genre 

C217

Ordförande: Emma Hilborn 

Malin Arvidsson, Nelly Thüring 

Magnus Gustafson, Agda Östlund 

Josefin Hägglund, Carl Lindhagen 

 

Session 5b: Nya perspektiv på den svenska fackföreningsrörelsens historia, del 2 

C218

Ordförande och kommentator: Jenny Jansson  

Rasmus Fleischer, Lönepolitiska konflikter om beräkningen av levnadskostnadsindex (1940–1955)  

Arvand Mirsafian, En kamp om produktionen. Arbetare och rationaliseringspolitik i Sverige under mellankrigstiden 

William Skoglund, Enande löner. Fackets påverkan på löner under mellankrigstiden 

 

Session 5c: Politisk kamp och organisering 

E218

Ordförande: Fia Sundevall 

Fredrik Egefur & Johanna Ringarp, Fostran eller samarbete? Det klassöverskridande projektet för kvinnoemancipation i Sverige 1900–1920 

Erik Jönsson & Johan Pries, Folkparkernas roll som politiska samlingsplatser. Reflektioner kring storstrejken 1909 

Hannes Rolf, Hyreskampen. Hyresprotester och hyresstrejker i Sverige 1968–1991 

 

14:30-14:45: Paus

 U3

med kaffe och sötsak 

 

14:45-15:55: Panelsamtal: När demokratin utmanas – lärdomar från arbetarhistorien 

U203

Panel: Kristin Linderoth, Lars Ekdahl, Mikael Johansson 

Ordförande: Pål  Brunnström 

 

15:55-16:00: Avslutning 

U203 

Magnus Olofsson avslutar

 

 

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2023-10-10