Konferenser

Sedan 2005 arrangerar samverkansprojektet Centrum för Arbetarhistoria och vi Arbetarhistorikermötet, en konferens som vänder sig till såväl till forskare som till personer aktiva utanför akademin. Konferensen samlar människor som forskar om arbetarhistoria i bred bemärkelse: i begreppet arbetarhistoria inkluderar vi historiska perspektiv på hur människor ur de lägre folklagren har levt, tänkt, arbetat och gjort politik i det förflutna.

Konferensen 2022 hölls på Campus Helsingborg och tidigare konferenser har hållits i Landskrona. Mer om konferenserna 2005–2019 finns på Centrum för arbetarhistoria hemsida: arbetarhistoria.org. Nästa konferens planeras till hösten 2025.

Konferenserna har resulterat i flera antologier med bidrag som presenterats under konferenserna. Bidrag från konferensen 2019 publicerades i ett temanummer av Arbetarhistoria.

 

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2023-10-09