Samverkan

Centralt för verksamhet är att samverka med det omgivande samhället. Vi samverkar för tillfället framförallt med ABF Skåne och lokala ABF-avdelningar, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, föreningen Centrum för arbetarhistoria samt Glokala folkhögskolan.

Folk i rörelse. Den svenska demokratins historia

Under våren 2024 håller vi en studiecirkel om Sveriges moderna historia, med fokus på vanliga människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter från 1800-talet och fram till idag. Studiecirkeln är ett samarbete med LO-distriktet i Skåne och ABF Malmö.

Lärare på kursen är Magnus Olofsson, Kristin Linderoth och Emma Hilborn, alla forskare och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet och Arbetarhistoria vid Lunds universitet. 

Vid frågor om utbildningen eller annat kontakta: Magnus Olofsson, magnus.olofsson@hist.lu.se

Arbetshistoriska seminariet

Under både vår och höst arrangerar Arbetarhistoria vid Lunds universitet föreläsningar runt om i Skåne i samverkan med ABF Skåne, föreningen Centrum för Arbetarhistoria och Statarmuseet i Torup.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. 

För kontakt och aktuellt program, följ denna länk till seminariets hemsida. 

 

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2024-01-17