Samverkan

Arbetshistoriska seminariet

Under både vår och höst arrangerar Arbetarhistoria vid Lunds universitet föreläsningar runt om i Skåne i samverkan med ABF Skåne, föreningen Centrum för Arbetarhistoria, och Statarmuseet i Torup.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. 

För kontakt och aktuellt program, följ denna länk till seminariets hemsida. 

Sidansvarig: emma.hilbornhist.luse | 2022-09-29