lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har jag varit verksam vid Umeå universitet där jag blev professor i historia 2009. Jag disputerade 1994 på en avhandling om kungliga sekreterare under 1600-talet. Därefter har jag ägnat mig åt i huvudsak tre forskningsområden: kvinno- och genushistoria, HBTQ-historia samt diplomatihistoria.

Som lärare har jag främst undervisat i tidigmodern historia, historievetenskaplig teori- och metod samt HBTQ-historia. En stor del av min undervisning har jag ägnat åt lärarutbildning.

Förutom forskning och undervisning har jag haft uppdrag som studierektor med ansvar för grundutbildning- och avancerad nivå, och har för närvarande uppdrag som studierektor med ansvar för forskarutbildning och avancerad nivå.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Bokkapitel (8 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (5 st)
Recensioner (3 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Jag är tillsammans med James Daybell, Plymouth University, Merry Wiesner Hanks, University of Wisconsin (Milwaukee) och Victoria Burke, University of Ottawa redaktör för bokserien "Gendering the Late Medieval
and Early Modern World" som ges ut av Amsterdam University Press.
http://en.aup.nl/series/gendering-the-late-medieval-and-early-modern-world

Svante Norrhem

Universitetslektor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30