lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Martin Ericsson

Mitt avhandlingsarbete i historia handlar om den svenska "tattarfrågan" under åren 1880-1950. Genom att undersöka det svenska samhällets - statens såväl som de små kommunernas - åtgärder mot den grupp som kallades för "tattare" vill jag belysa frågor om rasism, främlingsfientlighet och utanförskap i framväxten av det moderna Sverige.

För att förstå den på många sätt starkt segregerade värld vi lever i måste vi, menar jag, ha kunskap om hur historiskt föränderliga idéer om nationer, "raser" och kulturer har vuxit fram, och hur dessa idéer har använts för att stänga människor ute. Som historiker vill jag bidra med den sortens angelägna kunskap.

Jag är, vid sidan av min forskning, också lärare på mänskliga rättigheter-studier i Lund, där jag undervisar på kursen "Diskriminering och likabehandling".

Jag intresserar mig också, i mån av tid, för miljöhistoria med särskild inriktning på de våldsamma konflikter om den svenska skogen som utspelade sig under 1800-talet.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Martin Ericsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-06-07

Kontaktinformation

Martin Ericsson
Doktorand
Historiska institutionen

E-post

Mobil 0704–59 02 87

Fax 046–222 42 07

Rum 246

Besöksadress
Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund

Postadress
Box 2074,, 220 02 Lund

Hämtställe 23