lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kenneth Johansson

Jag arbetar som IT-tekniker på HT-området men är också doktorand på Historiska institutionen. Jag är intresserad av många kulturhistoriska frågeställningar och har deltagit i många olika forskningsprojekt genom åren. Bland mina forskningsområden kan nämnas brott och straff 1500-1800, hedersföreställningar i äldre tid, tålamodets kultur- och idéhistoria. Se vidare nedan under min forskning.
Jag arbetar också som lärare på institutionens distanskurser och är kursansvarig på grund- och fortsättningskurserna på distans.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Kenneth Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kenneth Johansson

Kontaktinformation

Kenneth Johansson
Univadj, datorstöd i undervisn, dokt
IT-enheten

E-post

Telefon 046–222 03 63

Fax 046–222 32 11

Rum LUX:C335 CED:M305

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20