lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Östling

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens och universitetets historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bl.a. med Cliopriset och Nils Klim-priset.

Jag skriver nu en bok om Humboldttraditionen och det moderna Tyskland. En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin.

Jag är ordförande i Clioprisets jury, ingår i Tidskriften Respons ledning och skriver emellanåt i SvD.


Forskning

Innehållsansvarig: Johan Östling
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-10-20

Johan Östling

Kontaktinformation

Johan Östling
Docent, Pro Futura-forskare, biträdande universitetslektor
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 279 63

Mobil 070–281 75 75

Fax 046–222 42 07

Rum LUX:A328

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk