lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens och universitetets historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bl.a. med Cliopriset och Nils Klim-priset.

Jag skriver nu en bok om Humboldttraditionen och det moderna Tyskland. En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin.

Jag är ordförande i Clioprisets jury, ingår i Tidskriften Respons ledning och skriver emellanåt i SvD.

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Jag ägnar mig särskilt åt kunskapens och universitetets historia, men även åt biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhälle under 1900-talet.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. För denna belönades jag bland annat med Cliopriset och Nils Klim-priset. I omarbetat och översatt skick utkom den i juni 2016 som Sweden After Nazism: Politics and Culture in the Wake of the Second World War (Berghahn Books).

I september 2016 publiceras min bok Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Atlantis). En grund för den lades 2013–2014 när jag var gästforskare vid SCAS, Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (25 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (38 st)
Tidningsartiklar (18 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Johan Östling

Biträdande universitetslektor, stf prefekt
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Telefon 046–222 79 63

Mobil 070–281 75 75

Rum LUX:A330

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länk