lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Östling

Docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Under läsåret 2013/2014 var jag gästforskare i Berlin och under hösten 2014 är jag verksam vid SCAS i Uppsala.

Min forskning är inriktad mot idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. Bland mycket annat intresserar jag mig för biografier, begreppshistoria, historiografi, kunskapens och vetenskapens historia samt samspelet mellan ideologi och samhällsutveckling.

Efter studier och forskning i Uppsala, Göteborg, Sussex, Tübingen och Berlin disputerade jag 2008 i Lund på avhandlingen "Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning" (Atlantis). För denna belönades jag bl.a. med Cliopriset och det norska Nils Klim-priset.

För närvarande skriver jag en bok om Humboldttraditionens förvandling och universitetets idé i det moderna Tyskland.

Jag är ordförande i Clioprisets jury och medverkar regelbundet i Respons och Svenska Dagbladet


Forskning

Innehållsansvarig: Johan Östling
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-12-19

Johan Östling

Kontaktinformation

Johan Östling
biträdande lektor, Pro Futura-forskare
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 279 63

Mobil 070–281 75 75

Fax 046–222 42 07

Rum LUX:A328

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk