lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Isak Hammar

f. 1981, doktor i historia

Jag disputerade okt 2013 på en avhandling om omoral och politik under den romerska senrepubliken.

Mina forskningsintressen rör förutom romersk politisk kultur, omoral och retorik även antik- och historiebruk.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Isak Hammar
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-10-25

Isak Hammar

Kontaktinformation

Isak Hammar
Fil. Dr
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 79 49

Fax 046–222 42 07

Rum 251

Besöksadress
Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund

Postadress
Box 2074,, 220 02 Lund

Hämtställe 23