lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hanne Sanders

Jag är historiker från Köpenhamn och disputerade 1995 i Stockholm. Sedan 1993 är jag i Lund, nu som professor. Jag är kulturhistoriker med intresse för religion, nationalism, sekularisering och statsgränser och dessas kulturella betydelser i människors vardag. Tidsmässigt har jag rört mig från 1100-talet till idag och utgår gärna från historisk förändring och ett icke-nationellt perspektiv. Särskilt har jag forskat om 1800-talets väckelser i Danmark-Sverige och Öresundsregionen från Skånes övergång till Sverige fram till i dag. Jag skapar gärna forskarnätverk. Som föreståndare för Centrum för Danmarksstudier (LU) samlade jag danska och svenska forskare och påbörjade den bokserie (30 bd), som jag nu är redaktör för. Jag undervisar på temakurser, metod- och uppsatskurser och har sedan 2000 arbetat med forskarutbildningen i forskarskolan i historia, nu som föreståndare. Det utåtriktade arbetet är viktigt, jag har därför skrivit två populärvetenskapliga böcker och håller gärna föredrag.


Forskning

Innehållsansvarig: Hanne Sanders
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kontaktinformation

Hanne Sanders
Professor
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 32 95

Fax 046–222 42 07

Rum LUXA319

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30