lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

David Larsson Heidenblad

född 1983, fil. dr i historia

Jag disputerade i januari 2013 på avhandlingen "Vårt eget fel" som handlar om hur ansvaret för hotande katastrofer har föreställts och fördelats i Sverige under de senaste 400 åren. Studien placerar in vår tids klimathot i ett långt historiskt perspektiv vilket öppnar upp för historiska jämförelser som klargör vad som är utmärkande för vår nuvarande situation.

Sedan 2012 ingår jag i tidskriften Scandias redaktion där jag arbetar som redaktionssekreterare. Tillsammans med Cecilia Riving och Malin Gregersen har jag varit redaktör för Scandias aktuella temanummer Därför är vi historiker.

Under våren 2014 kommer jag att vara föräldraledig och skissa på nya forskningsprojekt, men också hålla i kursen "Globaliseringens århundrade" som är den tredje och avslutande delen av kvällskursen "Internationell samtidshistoria.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: David Larsson Heidenblad
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-01-09

David Larsson Heidenblad

Kontaktinformation

David Larsson Heidenblad
forskare
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 79 49

Mobil 070–885 06 77

Fax 046–222 42 07

Rum 251

Besöksadress
Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund

Postadress
Box 2074,, 220 02 Lund

Hämtställe 23