lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Birgitta Odén

Tidigare medarbetare vid Historiska institutionen.

Birgitta Odén kan inte längre nås via institutionen/enheten.