lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Benito Peix Geldart

Jag är gästdoktorand från Valladolids Universitet i Spanien. För närvarande sysslar jag med min doktorsavhandling om politiska och diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Spanien på 1930-talet. Utöver bilaterala förbindelser länderna emellan ligger fokus på bilden av respektive lands historia och utrikespolitik i det andra landets politiska och diplomatiska kretsar under 1930-talet.

Innehållsansvarig: Benito Peix Geldart
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-10-11

Benito Peix Geldart

Kontaktinformation

Tidigare medarbetare inom Historiska institutionen.

Benito Peix Geldart kan inte längre nås via institutionen.