lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Barbro Bergner

Innehållsansvarig: Barbro Bergner
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kontaktinformation

Barbro Bergner
assistent
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 79 58

Fax 046–222 42 07

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30