lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Åsa Bengtsson

Den 20 januari 2012 disputerade jag på avhandlingen Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930.

Jag är för närvarande verksam vi Högskolan i Halmstad där jag genomförde min grundutbildning. Numera deltar jag i en ämnesöverskridande forskningsmiljö med namnet Kontext och Kulturgränser vid Sektionen för Humaniora.

Mitt intresseområde är främst kvinno- och genushistoria med fokus på kvinnors politiska och offentliga agerande. Avhandlingsämnet berör den kvinnliga, kristna nykterhetsorganisationen Vita Bandet och mitt ämnesområde inkluderar därmed också nykterhetsrörelsen.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:


Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930.(2011) Makadam, Göteborg & Stockholm.

"Emelie Rathou och Vita Bandet - rabiata och radikala kvinnoröster." I Presshistorisk årsbok 2010. (2010) Red. Ellinor Melander. Stockholm.

"Nykterhetsorganisationer, politik och historieberättande. Strikt manliga angelägenheter?" i Möten med historiens mångfald.(2010) Red. Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson & Charlotte Tornbjer. Nordic Academic Press. Lund.


"Nyktra, frisinnade kvinnor" i Parti eller rörelse. Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940. (2010) Red. Tomas Nilsson & Martin Åberg. Sekel bokförlag, Lund.


"Emelie Rathou: A Movement Intellectual Crossing Borders" i Borders as Experience.(2009) Ed. KG Hammarlund. Forskning i Halmstad nr 16, Högskolan Halmstad

Innehållsansvarig: Åsa Bengtsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-03-08

Åsa Bengtsson

Kontaktinformation

Tidigare medarbetare inom Historiska institutionen.

Åsa Bengtsson kan inte längre nås via institutionen.