lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Andrea Karlsson

Jag är doktorand i Mänskliga rättigheter sedan hösten 2009. I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag liberala intellektuella som en diskursiv gemenskap i det samtida Turkiet. Jag undersöker hur en liberal identitet och rättighetsdiskurs som centrar kring frågor rörande det pluralistiska samhället uppstår i det skiftande förhållandet mellan lagen och offentligheten. Analysen fokuserar på utvecklingen de senaste 20 åren men sätter dessa i ett bredare perspektiv, såväl i relation till strukturer som sträcker sig till det sena osmanska riket som den sena republikanska historien.

Utöver mitt arbete här på MRS är jag också verksam vid Centrum för Mellanösternstudier. Bland annat är jag medansvarig för seminarieserien Modern Turkey Seminars .

Tjänstledig HT 13 för forskningsvistelse vid Yale University, USA.


Övriga uppdrag och meriter

Ansvarig for sommaruniversitetet "Human Rights - A Recurrent History" vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul 2013 och 2014
Medlem i Svenska forskningsinstitutet i Istanbuls forskarkollegium
Medlem i HTDR:s arbetsutskott 2009-2011

Innehållsansvarig: Andrea Karlsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-09-02

Andrea Karlsson

Kontaktinformation

Andrea Karlsson
Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

E-post

Rum SOL L400a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund, 223 62 Lund

Hämtställe 20