Lunds universitet

Nyhetsbrev från Nationella forskarskolan i historiska studier (juni 2024)


VIKTIGA DATUM


 

Deadlines

⇒ 4 september: deadline för doktorander att skicka in texter till höstinternatet

 

Övriga händelser

10–11 juni: FYB-konferens i Lund

21–23 augusti: Skrivreträtt på Drakamöllan

18–20 september: Höstinternat i Mölle

30 september: Introduktionsdag för nya doktorander

 

 

 

Kommande disputationer

Pavol Jakubec disputerar i historia vid Göteborgs universitet den 7 juni på avhandlingen Navigating Relationships in Exile: Norway, Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London. Tid: 13.15–17. Lokal: Humanisten, C350. Opponent är Aryo Makko, Stockholms universitet.

Disputationen kan också följas via zoom på denna länk.

 

 

 

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

 

 

 

Välkommen till FYB-konferensen 10–11 juni

Joint PhD Conference at the Department of History in Lund, 10–11 June 2024

The National Graduate School of Historical Studies at Lund University hosts the joint PhD conference at the History Department in Lund, 10–11 June 2024. The annual conference is part of the collaboration between the National Graduate School of Historical Studies, the Department of History at University of York, and the Department of History at Bielefeld University.

Eighteen PhD students from the National Graduate School and the universities of York and Bielefeld will present their projects. The conference also includes a welcome reception at LUX, a city tour, two joint dinners, as well as a workshop on the 11th of June, 1.15–3pm, "Theoretical Concepts as Tools in Historical Research: Smell, Dynasty, and Media", with Birte Förster (Bielefeld University), Will Tullett (York University), and Elisabeth Geevers (Lund University).

Click here for conference programme. 

(Foto: CR)

 

 

 

Välkomna till höstinternatet 18–20 september!

 

Den 18–20 september ses vi på Grand Hotel i Mölle för Forskarskolans årliga höstinternat. Som vanligt kommer doktorander och handledare för att diskutera texter, umgås och inspireras. Upplägget är detsamma som förra året.

---

Internationell artikel

Textens tema och problemställning bör grundas i avhandlingsprojektet. Ett tips kan vara att anknyta till ett problem i det internationella forskningsläget och använda den egna forskningen för att belysa och diskutera detta. Ett annat tips kan vara att lyfta fram någon aspekt från den egna forskningen och visa på hur denna kan vara av intresse för det internationella forskningsläget. Det är också viktigt att tydliggöra motivet, varför era argument är viktiga i ett större sammanhang. Fundera även över vilken typ av tidskrift och målgrupp ni vill skriva för när ni väljer problemställning. Vad har tidskriften för utgivningspolicy, brukar de publicera artiklar av ert slag och är det en tidskrift som läses av de som ni vill bli lästa av.

Texterna ska vara cirka 15–20 sidor, 12 pkt, Times New Roman eller motsvarande.

Forskarskolan bekostar språkgranskning av texter både inför höstinternatet och inför eventuell publicering i en internationell tidskrift. Ange önskemål om språkgranskning i samband med anmälan till internatet. Deadline för inlämning av texter för språkgranskning är den 15 juli.

Deadline för de internationella texterna är den 4 september och de lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

Avhandlingstext

Deadline för avhandlingstexterna är den 4 september och de bör omfatta cirka 15–20 sidor. Texterna lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

Mittavstämning

Mittavstämningen består i att:

 1. Hålla en kort muntlig presentation om avhandlingsprojektet (5–10 minuter).
 2. Diskutera en text där doktoranden kort redogör för var hen befinner sig i arbetet, en preliminär disposition av avhandlingen, en tidsplan samt en reflektion om preliminära resultat och även eventuella utmaningar i arbetet (cirka 5 sidor).

Avstämningen inkluderar båda punkterna. En senior forskare från forskarskolesamarbetet kommenterar. Deadline för texten till mittavstämningen är den 4 september och den ska lämnas in som PDF via e-post till Ariadne Fioretos.

-----

Om ni har frågor som rör de olika seminarierna, kontakta Maria Småberg.

Varmt välkomna till Mölle!

(Foto: CR)

 

 

 

Stipendium för språkkurs

Vid speciella behov av att gå en språkkurs eller annan nödvändig kompetensutveckling bekostar Forskarskolan kursavgiften på max 6 000 kr. Det kan röra sig om kurser i svenska för doktorander med annat modersmål eller kompetensutveckling inom språk/paleografi för att arbeta med och tolka källmaterial. Doktorander inom Forskarskolan kan ansöka om stipendiet vid behov och max tre antal gånger, det vill säga sammantaget max 18 000 kr.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om sökanden, heminstitution, avhandlingsämne, handledare, hur långt in i forskarutbildningen doktoranden är.
 • En offert eller liknande från den institution som ger språkkursen.
 • En kortare förklaring till varför det är viktigt att gå en språkkurs/kompetensutveckling för avhandlingsarbetet.
 • Ett utlåtande från handledare om att språkstudier/kompetensutveckling är viktigt för avhandlingsarbetet.

Ansökan om stipendium för språkkurs/kompetensutveckling sker på särskild blankett som skickas till biträdande studierektor Maria Småberg.

 

 

 

REFLEKTIONER OCH REPORTAGE

 

 

 

Fem frågor till Pavol Jakubec

Pavol Jakubec disputerar i historia vid Göteborgs universitet den 7 juni på avhandlingen Navigating Relationships in Exile: Norway, Czechoslovakia, Poland, and Small State Diplomacy in Second World War London. Vi ställde fem frågor till Pavol.

 

Beskriv din avhandling i fem meningar.

I min avhandling står tre eksilregjeringer – den norske, den tsjekkoslovakiske, og den polske – som opererte i London under annen verdenskrig i sentrum. London, som gjestet ikke færre en åtte regjeringer fra det okkuperte kontinentet samt andre diplomatiske aktører, ble til en hub for inernasjonell politikk. Unike forhold skapte nye behov og nye muligheter, og ikke minst nye bi- og multilaterale relasjoner – det diplomatiske feltet ble betydelig uvidet. I avhandlingen undersøker jeg utvalgte aspekter av denne unike situasjonen, og analyserer hvordan "mine" tre eksilregjeringene, men framfor alt den norske, navigerte sine interesser og kompetanser i den. 

Berätta om ett fint eller roligt minne från tiden i Forskarskolan.

Jeg var kanskje ikke den mest temperamente FS-doktorand, så min oppfattning av FS gikk mer i rettning av "stimulerende" enn "morsomt". En spennende opplevelse nevner jeg i mitt bidrag til jubileums-blogg (som ble publisert i sammelbandet "Spänna brett och sikta högt").

Vilka är dina tre bästa tips för att klara doktorandtillvaron?

Førsøk å etablere en noenlunde klar struktur på arbeidsdagen/uken, å skape et bredt kontaktnettverk som kan hjelpe ut når spesifikke kompetanse eller feedback behøvs (mao ikke nøl med å be om hjelp), og pass på finne og utnytte fritid utenfor akademia, gjerne med folk som er aktiv i andre livssfærer.

Detta hade jag inte kunnat vara utan under min tid som doktorand.

Sjakk og korsang.

Detta ser jag fram emot att göra efter disputationen

At jeg forhåpentlivis vil starte et nytt forskningsprosjekt og at jeg blir kvitt av det emblematiske spørsmålet "Når blir avhandlingen ferdig?" (skjønt varianten "Hvilke planer har du etter disputasen?" byr på noenlunde liknende emosjonell kost).

 

 

 

Kommande disputationer och slutseminarier

 • Pavol Jakubec: 7 juni, disputation (GU).
 • Markus Hansen: 17 juni, slutseminarium (LU).
 • Ivar Morgan: 12 september, slutseminarium (MAU).
 • Ann-Sophie Mårtensson: 4 oktober, disputation (MAU).
 • Evelina Kallträsk: 24 oktober, slutseminarium (LU).

Forskarskolan bokar och bekostar resor för de doktorander i samarbetet som vill delta på slutseminarier och disputationer. Hör av er till Ariadne Fioretos.

 

 

 

 

Vi önskar er en skön sommar!

 

 

 

Kontaktinformation

Verksamhetsansvarig: Henrik Rosengren

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Weber och Cecilia Riving

Administratör: Ariadne Eleni Fioretos

 

 

Forskarskolans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet görs i Lund av Cecilia Riving och kommer ut i början av varje månad (10 gånger per läsår). Det innehåller all väsentlig information inom FS. Om du vill ha med något i nyhetsbrevet, skriv till Cecilia.

 
facebook
Redaktör: Cecilia Riving
Forskarskolan i historiska studier
Uppdaterad: 2024-06-03