Lunds universitet

Nyhetsbrev från Nationella forskarskolan i historiska studier (februari 2024)


VIKTIGA DATUM


 

Deadlines

⇒ 5 februari: deadline för anmälan till den utvidgade läskursen Performativitet i praktiken

⇒ 1 mars: deadline för anmälan till workshop i muntlig presentation på engelska

⇒ 15 april: deadline för anmälan till FYB-konferensen

 

Övriga händelser

31 januari – 2 februari 2024: PM-internat i Höör

15 februari – 19 mars: Historisk teori (internat 26–27 februari samt 18–19 mars)

22 maj: Workshop i muntlig presentation på engelska (tillsammans med CÖS) 

10–12 juni 2024: FYB-konferens i Lund

21–23 augusti: Skrivreträtt på Drakamöllan

18–20 september: Höstinternat i Mölle

 

 

 

Kommande disputationer

Ingrid Dunér disputerar i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet den 16 februari på avhandlingen Controlling Destiny. Julian Huxley’s Post-Darwinian Evolutionism and the History of Transhumanism. Tid: 10–12. Lokal: LUX, C121. Opponent är Steve Fuller, University of Warwick.

 

 

 

VAD HÄNDER INOM SAMARBETET?

 

 

 

FYB-konferensen 10–12 juni – call for presentations

Joint PhD Conference at the Department of History in Lund, 10–12 June 2024

The National Graduate School in Historical Studies at Lund University invites PhD students to present at the joint PhD conference at the History Department in Lund, 10–12 June 2024. The annual conference is part of the collaboration between The National Graduate School in Historical Studies at Lund University, The Department of History at University of York, and The Department of History at Bielefeld University.

 

The conference is a training platform for PhD students who want to present and discuss their research in an international and interdisciplinary context. The conference offers networks and the opportunity to gain knowledge about research traditions and the structures and conditions of PhD work in other countries. PhD students are invited to present their projects (for 10 minutes) in small group sessions with plenty of time for questions. The number of presentations is limited.

We invite proposals for presentations from PhD students on any historical topic. Propose by sending an abstract (max. 250 words) to kajsa.weberhist.luse. Deadline for proposals is 15 April 2024 on this link. The National Graduate School in Historical Studies will fund travelling and accommodation in Lund.

 

 

 

Workshop i muntlig presentation på engelska

 

Den 22 maj hålls en workshop i Lund i muntlig presentation på engelska. Den är öppen att söka för alla forskarskolans doktorander och rekommenderas särskilt för de som planerar att delta i FYB-konferensen i juni.

Presentation Skills and Public Speaking

22 May, Stadshallen Lund

At this workshop (arranged by The Centre for East and South-East Asian Studies, co-organised with the National Graduate School in Historical Studies, and led by Altitude Meetings) you will get practical advice in a workshop format on how to become a better speaker in English. The workshop includes an inspiration lecture, advice on what is a good presentation, tips on body language and how to manage nervousness etc. The workshop also includes some practical exercises and individual feedback.

For PhD students enrolled in Swedish universities the graduate school(s) will pay for travel to Lund, accommodation, and participation including meals. The number of participants is limited to 15. The workshop runs 9–16.30. In addition, the afternoon the day before, i.e. 21st May, you have the possibility to attend a lecture and discussion with David Larsson Hedenblad who will provide advice to early-career researchers (see further here)

Deadline for application is 1 March. Register here.

 

 

 

 

Utvidgad läskurs: Performativitet i praktiken

Välkomna att anmäla er till en utvidgad läskurs om performativitet i praktiken.

När: 12 februari – 15 mars 2024

Var: Södertörns högskola

Kursbeskrivning: Den utvidgade läskursen syftar till att utforska och begripliggöra performativitet som historisk metod och analytiskt verktyg. Hur uppstod begreppet? Hur har de filosofiska och historiska praktikerna förändrat begreppet och hur kan det användas som metodbegrepp inom ramen för en doktorsavhandling?

Upplägg: En heldag med tre seminarier. Inför seminariedagen ska deltagarna skicka in ett PM där begreppet diskuteras som metod kopplat till deltagarens avhandlingsprojekt.

Examinator: Peter Josephson (SH)

---

Seminarium 1: Performativitetsbegreppets innebörd och historia

Litteratur bestäms i samråd.

Seminarium 2: Begreppet i praktiken, hur har andra gjort?

Litteratur bestäms i samråd.

Lunch

Seminarium 3: PM-diskussioner

Avslut: Middag på stan.

Anmälan senast den 5 februari till Liza Jakobsson eller Fredrik Bjarkö.

 

 

 

Stipendium för vistelse vid ett av forskarskolans lärosäten

Forskarskolan utlyser varje vår fem stipendier för två veckors forskningsvistelse vid någon av de institutioner som ingår i Forskarskolan. Utbytet vänder sig till doktorander som INTE ingår i Forskarskolan och ersätter (tillsammans med det andra stipendiet för nordiskt utbyte) det tidigare skrivbordsbytet.

Stipendiet vänder sig till doktorander inom historiska studier vid nordiska lärosäten. Historiska studier innefattar ämnena historia, antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi, bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier, musikvetenskap samt mänskliga rättigheter. Den historiska dimensionen i avhandlingsarbetet ska klart framgå av ansökan. Syftet med stipendiet är att främja utbyte mellan olika forskningsmiljöer med historisk inriktning i Sverige och Norden och öka doktorandernas möjligheter att skapa egna nätverk. Doktoranden tar själv kontakt med vald institution och bestämmer tid för utbytet (lista med institutioner där utbyte kan göras finns längre ned i utlysningstexten). Utbytet ska ske under höstterminen. Doktoranden får vid den besökta institutionen ett skrivbord med allt vad det innebär av internetuppkoppling, kopieringsmöjligheter etc. Institutionens uppgift är att integrera gästen i det dagliga arbetet och doktoranden ska beredas möjlighet att muntligt eller skriftlig presentera sitt avhandlingsprojekt för en större grupp. 

Forskarskolan betalar resa och boende för upp till två veckor. Respektive heminstitution står för bokning av resa och boende. Heminstitutionen kan fakturera Forskarskolan upp till 20.000 SEK för resa och boende (mot kvitto) efter avslutat utbyte. Inget traktamente ingår. Eventuella högre kostnader betalas av doktorandens heminstitution. Ansökan görs på blankett och ska innehålla information om sökande, år för antagning till forskarutbildningen, kort presentation av avhandlingsämne, vilken institution och tidsperiod utbytet gäller, motivering till varför utbytet främjar arbetet med avhandlingen samt intyg från ekonomisk ansvarig / prefekt att man kommer boka resa och boende för doktoranden. Den historiska dimensionen av avhandlingsarbetet ska klart framgå av ansökan. Avdelningar och institutioner som man kan söka till är:

 • Avdelningen för historia samt avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, Lunds universitet
 • Avdelningarna för bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
 • Institutionen för arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, Lunds universitet
 • Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet samt ämnet idéhistoria vid Göteborgs universitet
 • Ämnena historia och historiedidaktik vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet
 • Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
 • Ämnet historia vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

Ansökningar granskas av Forskarskolans ledningsgrupp som också beslutar om tilldelning av stipendier. Kriterier för Forskarskolans bedömning av sökande är följande:
(1) I första hand ska ansökans vetenskapliga kvalité bedömas, framför allt avseende hur väl det motiveras varför utbytet främjar arbetet med den egna avhandlingen. Ansökningar där det klart framgår vilka forskare doktoranden vill möta och där det finns inplanerad tid för aktiviteter så som seminarier, träffar och nätverksmöten eller liknande bedöms som starkare.
(2) I andra hand ska ledningsgruppen eftersträva en jämn fördelning av gästdoktorander mellan institutionerna.
(3) I tredje hand ska ledningsgruppen ge förtur till doktorand som har kommit längre i sitt avhandlingsarbete.

 

 

 

Nytt stipendium för språkkurs

Vid speciella behov av att gå en språkkurs eller annan nödvändig kompetensutveckling bekostar forskarskolan kursavgiften på max 6 000 kr. Det kan röra sig om kurser i svenska för doktorander med annat modersmål eller kompetensutveckling inom språk/paleografi för att arbeta med och tolka källmaterial. Doktorander inom forskarskolan kan ansöka om stipendiet vid behov och max tre antal gånger, det vill säga sammantaget max 18 000 kr.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om sökanden, heminstitution, avhandlingsämne, handledare, hur långt in i forskarutbildningen doktoranden är.
 • En offert eller liknande från den institution som ger språkkursen.
 • En kortare förklaring till varför det är viktigt att gå en språkkurs/kompetensutveckling för avhandlingsarbetet.
 • Ett utlåtande från handledare om att språkstudier/kompetensutveckling är viktigt för avhandlingsarbetet.

Ansökan om stipendium för språkkurs/kompetensutveckling sker på särskild blankett som skickas till biträdande studierektor Maria Småberg.

 

 

 

Kommande disputationer och slutseminarier

 • Ingrid Dunér: 16 februari, disputation (LU).
 • Petra Preisler: 16 februari, slutseminarium (LU).
 • William Wickersham: 3 maj, disputation (LU).
 • Trine Gaarde Outzen: 23 maj, slutseminarium (LU).
 • Evelina Kallträsk: 4 juni, slutseminarium (LU).

Forskarskolan bokar och bekostar resor för de doktorander i samarbetet som vill delta på slutseminarier och disputationer. Hör av er till Ariadne Fioretos.

 

 

 

 

Kontaktinformation

Verksamhetsansvarig: Henrik Rosengren

Studierektor: Martin Dackling

Biträdande studierektor: Maria Småberg

Utbildningskoordinatorer: Kajsa Weber och Cecilia Riving

Administratör: Ariadne Eleni Fioretos

 

 

Forskarskolans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet görs i Lund av Cecilia Riving och kommer ut i början av varje månad (10 gånger per läsår). Det innehåller all väsentlig information inom FS. Om du vill ha med något i nyhetsbrevet, skriv till Cecilia.

 
facebook
Redaktör: Cecilia Riving
Forskarskolan i historiska studier
Uppdaterad: 2024-02-01