Välkommen till Historiska institutionen!

Du är antagen till en utbildning hos oss.

Det finns några saker som är extra viktiga för att du ska ta din plats i anspråk:

Kallelse
Välkomstbrevet med kallelse till introduktionsmöte och instruktioner för registrering skickas till den e-postadress som du uppgav när du gjorde din anmälan på antagning.se i vecka 33 (efter måndagen 15/8). Nedanstående information är en sammanfattande kopia av denna kallelse. 

Webbregistrering
Du måste webbregistrera dig i studentportalen innan kursen startar, senast det datum som angivits i din kallelse (se även Introduktionsmöten hösten 2022). Om du inte registrerar dig inom angiven tid kan din plats ges till en annan student. Kan du av någon anledning inte webbregistrera dig måste du kontakta oss innan tiden för registrering har gått ut (e-posta utbildningsadministratören på histhist.luse). Detta gäller till exempel om du är antagen med villkor, då du måste kunna visa att du uppfyller behörigheten.

Introduktionsmöte
Du ska delta på introduktionsmöte på plats i Lund. Tid och plats är angiven i din kallelse (se även Introduktionsmöten hösten 2022). Länken till det digitala mötet kommer att finnas på kursens Canvassida. Kan du inte närvara måste du meddela förhinder (e-posta: histhist.luse). Om du inte närvarar och inte heller har talat om detta kan din plats ges till en annan student. Kontakta oss om du inte hittar din kurs i Canvas.

Är du student på Fortsättningskurs (HISA27) eller Kandidatkurs (HISK37)? Då finns det en tredje sak att göra innan terminen börjar: 

Val av temakurs
Valet till temakurs som erbjuds Fortsättningskurs och Kandidatkurs ska vara gjort senast torsdag 25 augusti. E-posta oss ditt förstahandsval till: histhist.luse med tydligt besked om ditt för- och efternamn, din kurskod och hur du rangordnar dina önskemål om temakurser. Ange ”Temakurs” i ämnesraden. Vilka temakurser som finns hittar du på kurshemsidan. Vilka temakurser som finns hittar du på kurshemsidan.

Mer information om din kurs finner du på kurshemsidan: www.hist.lu.se > (hist.lu.se > utbildning > kurser terminsvis > HT2022). Där hittar du schema, litteraturlista, kursplan, bibliotekssida och en direktlänk till kursens lärplattform Canvas.

Notera:
Ska du gå den första terminen på Kandidatprogram historia heter kursen HISA34, Grundkurs, 30 hp 

Ska du gå den tredje terminen på Kandidatprogram historia heter kursen HISA38, Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp. 

Ska du gå den första terminen på Lärarutbildningen heter kursen ÄHID01, Historia 1, 30 hp – och du finner din kurshemsida på: www.uvet.lu.se.

Ska du gå den tredje terminen på Lärarutbildningen heter kursen ÄHID04, Historia 4, 30 hp – och du finner din kurshemsida på: www.uvet.lu.se. 

Ska du gå den första terminen på Masterprogrammet i historiska studier heter den inledande kursen HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp. 

Om du har ångrat dig och inte vill ha din plats på kursen ska du tacka nej i god tid på www.antagning.se, så att vi kan kalla in en reserv innan kursen börjar!

Vi ser fram emot att träffa dig och välkomnar dig till en spännande hösttermin 2022! 


Snabbinfo:
Webbregistrering
Instruktioner kring webbregistrering bifogas kallelsen. Registreringen gör du på Ladok via Studentportalen på www.student.lu.se med ditt studentkonto.

Du kan aktivera ditt studentkonto på http://passport.lu.se med hjälp av dina inloggningsuppgifter från antagning.se. (klicka på Visa mer... under Aktivera användaridentitet/hantera lösenord och sedan på boxen antagning.se). Studentkontot behöver du även för att kunna logga in på Canvas och på Zoom. 

Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen. Har du glömt ditt lösenord? Mer info om studentportalen och ditt studentkonto finner du på www.lu.se (lu.se > studera > livet som student > IT-tjänster).

Kontrollera även din e-postadress på ditt studentkonto i Ladok (www.student.lu.se). Tänk på att det är viktigt att ange en adress som du läser regelbundet.

Hitta till oss? Undervisning på campus
Vi finns på LUX, Helgonavägen 3 i Lund. Karta och färdsätt för att hitta till oss finner du här: www.hist.lu.se (ht.lu.se > om fakulteterna > våra hus > lux).  

Läs mer på www.lu.se (lu.se > studera > livet som student > ny som student) 
 
Ny student i Lund? LU-kort & biblioteken
Här hittar du samlad information om universitetet och studentlivet: www.lu.se (lu.se > studera > livet som student)

Om du är ny student behöver du skaffa ett LU-kort för att få tillträde till lokaler och för att kunna låna böcker på biblioteken, mer information finns på https://lukortet.lu.se. Våra bibliotek är öppna, men är fortsatt påverkade av pandemin. Sök gärna i katalogen LUBcat var dina böcker är placerade innan du besöker biblioteket. Läs mer om biblioteket här: https://www.htbibl.lu.se/ 

Studentkår
Din studentkår är Humanistiska och Teologiska Studentkåren, som välkomnar sina "novischer" (nykomlingar) varje termin. Mer info om HTS novischperiod på hemsidan: http://htslund.se. De flesta kårer och nationer i Lund samarbetar i det som kallas Studentlund. Vill du veta mer om medlemskap i kår och nation, om utbildningsbevakning och om studentliv och social verksamhet hittar du deras hemsida här: https://www.studentlund.se

Historiska studentföreningen KLIO 
Det finns en studentförening för studenter som läser eller har läst historia i Lund. Denna förening heter KLIO, och anordnar evenemang, har en egen studenttidning, samt en rolig novischperiod för nya studenter. Du finner mer information om KLIO på Facebook eller på hemsidan: www.hist.lu.se (hist.lu.se > utbildning > Historiska studentföreningen KLIO). 

FAQ
Mer info om terminsstart och dina studier hittar du på Historiska institutionens hemsida: www.hist.lu.se (hist.lu.se > utbildning > studentinformation).

Har du andra frågor? Hör gärna av dig!
Utbildningsadministratör: Ingegerd Christiansson, e-post: histhist.luse
Studievägledare: Marie Larsson, e-post: studievagledarehist.luse, tel: 046-222 79 62 
Studierektor grundnivå: Mikael Ottosson, e-post: mikael.ottossonhist.luse, tel: 046–222 36 41
Programkoordinator Kandidatprogram: Anna Nilsson Hammar, e-post: anna.nilsson_hammarhist.luse 
Programansvarig Masterprogram: Joachim Östlund, e-post: joachim.ostlund@hist.lu.se, tel: 046-222 79 65
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-08-11