Uppsamlingstentamen 2023

Omtentor & uppsamlingsseminarium augusti

Föranmälan till salstentor görs via Ladok senast en vecka före tentamen.

Vid förlängd tid på salstentamen - gör anmälan via Ladok och kontakta dessutom studievägledaren på adress studievagledarehist.luse två veckor innan salstentan.

Du behöver vara omregistrerad för att anmäla dig för anonym salstentamen i Ladok. 

För hemtentor och uppsatsseminarium behöver du vara omregistrerad för att ha tillgång till inlämning på kursen via Canvas. Kontakta oss på adress histhist.luse. Berätta ditt namn och vilken kurs du vill bli omregistrerad på. 

Grundkurser i historia (HISA24, HISA34, ÄHID01)

Salstenta: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Onsdag 16 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129

Salstenta: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Torsdag 17 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129

Hemtenta: Modern tid, 1850-2000-tal
Fredag 18 augusti
Deadline, se Canvas

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs så att du kan anmäla dig till salstentan i Ladok, alternativt har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (till histhist.luse) om du inte har varit registrerad under våren.

Nätbaserad grundkurs i historia (HISA19)

Historia som vetenskap
Inlämning tisdagen 15 augusti

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Inlämning onsdagen 16 augusti 

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Inlämning torsdagen 17 augusti

Modern tid, 1850–2000-tal
Inlämning fredagen 18 augusti

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (till histhist.luse) om du inte har varit registrerad under våren, så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. Ingen annan föranmälan behövs.

Fortsättningskurser i historia (HISA25, HISA27, HISA35, ÄHID03, HISA28)

Uppsamlingsseminarier för B-uppsats under v. 34 (22, 23, 24 augusti).

Sista inlämningsdag 15 augusti, kl. 17.

Examinator: Fredrik Egefur 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2023 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Kandidatkurs i historia (HISK37, ÄHID04)

Uppsamlingsseminarier för C-uppsats under v. 34 (dvs. 21, 22, 23 augusti).

Sista inlämningsdag 14 augusti, kl. 17.

Examinator: Johan Stenfeldt 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2023 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Masteruppsats i historia (HISS31, HISS32, HIS33)

Uppsamlingsseminarier för master- och magisteruppsats är onsdagen den 23 augusti.

Sista inlämningsdag 16 augusti.

Examinator: Elisabeth Geevers 

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2023 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner inför inlämning återfinns.

Mer info & exempeltentor

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-06-22